Dwarskootsestraat (Lies)

Gebieden
1574 tot heden
STR313 Dwarskootsestraat 19944535 STR313 Dwarskootsestraat 19944535

Het restant van de Dwarskootsestraat aan de Oude Liesboslaan, dood lopend tegen de autoweg. Situatie rond 1985-1995. (Foto: Simon Schonck,, Beeldcollectie Stadsarchief Breda id 19944535)

De Dwarskootsestraat is maar een schaduw van wat hij ooit geweest is. Hij ligt aan de zuidzijde van de Oude Liesboslaan en loopt dood tegen de autoweg naar Roosendaal.
Volgens de toponymist Chr. Buiks worden de Dwarsschoten voor het eerst genoemd in 1574. Er was ook een Dwarsschootstraatje. Volgens Buiks botsen in de Dwarsschoten twee ontginnings richtingen op elkaar. In het westen overheersen percelen die met de lengte-as oost-west liggen, terwijl in het oosten de percelen vooral noord-zuid liggen.

Door de aanleg van de autoweg naar Roosendaal werd de straat in tweeën gesplitst. Het zuidelijke gedeelte kwam bij de Zoudtlandseweg en alleen het noordelijke gedeelte, waar toen nog één huis stond, bleef over. Dit huis is ondertussen gesloopt, dus er staan geen huizen meer in de Dwarskootsestraat.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven