Bagven (gehucht)

Gebieden
1290 tot 1999
CHI 28 012 Bagven19991407 low CHI 28 012 Bagven19991407 low

Bagven in 1999 met de huizen aan de Liesboslaan en op de voorgrond de aansluiting van de Bagvensestraat.

Het "echte" Bagven is gelegen aan de Bagvensestraat waarvan een groot deel verdween tijdens de aanleg van de aansluiting van de A58 op de A16 in de periode 1999-2002. Bagven was een middeleeuws gehucht bestaande uit verspreide hoeven langs de oude weg temidden van de akkers.

CHI 28 012 018 Bagven 1870 low
CHI 28 012 018 Bagven lufo low
Bagven en Bagvensestraat op de topografische kaart van 1870 en op een actuele luchtfoto.

Naamgeving

De naam Bagven verschijnt al heel vroeg in de schriftelijke bronnen als locatienaam: in 1297 als iuxta Bagvenne.(dichtbij Bagven). Het voorvoegsel "Bag" duidt volgens toponymist Christ Buik op -big- of -das- . (de overeenkomst ligt in de gestreepte vacht). Het achtervoegsel "ven"betekent 'waterplas in de heide’, ook wel ‘venige grond’. Het is dan ook niet voor niets dat in het gehucht de veldnaam "Moerputten" voorkomt.
Opmerkelijk is de vorm Bagven met v/b wisseling in de achttiende eeuw en negentiende eeuw honderden malen voorkomt. (zie bijvoorbeeld kaart hierboven).

CHI 28 012 Bagven19991407 low
CHI 28 012 Bagven19991404 low
Zicht op Bagven voor de aanleg van de vernieuwde A16 en de verbindingsboog naar de A58. Links de huizen aan de Liesboslaan. Rechts de Bagvensestraat die feitelijk doodloopt tegen de A16 en via een zijstraatje verbonden is met de Liesboslaan (Foto's TTC vliegveld Seppe,coll.Stadsarchied Breda id.19991407 en 19991404)

Marginalisering

Door de aanleg van de Rijksweg 16 in 1939 werd de Bagvensestraat afgesneden van Princenhage en werd een zijstraatje de nieuwe verbinding met de Liesboslaan.
Door de aanleg van de verkeersboog tussen de A58 en A16 is een groot deel van de straat, aanliggende huizen en agrarische gronden verdwenen.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven