Haagweg (Princenhage)

Gebieden
1400 tot heden
  • De Haagweg even na de Eerste Wereldoorlog, met tramrails en bomen. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude linten, middeleeuwse wegen, waarlangs in de loop van de negentiende en twintigste eeuw lintbebouwing is ontstaan.

Haagstraat

De weg van Breda naar de Hage (Princenhage), de Haagstraat, wordt volgens de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd in 1443. Het oorspronkelijke tracé is echter niet bekend. Het is mogelijk dat de Haagstraat vanuit de Hage via de huidige Oosterstraat aansluiting gaf op de Oranjeboomstraat en Breda.

Steenweg

In 1683 werd de Haagweg bestraat en opnieuw getraceerd door het bestuur van de heerlijkheid Princenhage. Het is daarmee een van de oudste steenwegen van Nederland. Langs de weg waren iepen geplant. Bij het Duitenhuis bij de Duitenhuisstraat werd tol geheven. Van 1810-1813 werd door keizer Napoleon de steenweg (Napoleonsweg) aangelegd van Antwerpen via Breda naar Gorinchem, Utrecht en Amsterdam. De Haagweg werd daarin opgenomen. Mijlpaal nummer 35 (35 kilometer van Sleeuwijk) bij huisnummer 311 herinnert daaraan. De Haagweg kan dus ook worden beschouwd als een oude rijksweg.

Koepeltjes

Rond de vesting Breda bevond zich de zogenaamde verboden kring. Hierbinnen mocht niet worden gebouwd, behalve kleine of houten gebouwtjes, zodat een eventuele vijand die de vesting naderde zich nergens kon verschuilen.Langs de Haagweg stond een groot aantal koepeltjes, buitenhuisjes en zomerhuisjes van bemiddelde Bredanaars.De buitenplaats Zuilen werd in 1826 aangekocht door de rooms-katholieke parochies van Breda om daar een begraafplaats in te richten. In 1827 werd naast katholiek Zuilen nog een tweede, hervormde begraafplaats aangelegd.

Villa's

In 1853 werd de verboden kring verkleind en werden er langs de Haagweg bij Zuilen enkele grote villa's gebouwd (onder andere Princenoord).

Duitenhuis

De vesting Breda werd opgeheven in 1869, waarna de vestingwerken werden gesloopt. In 1890 werd de tramlijn van Breda naar Princenhage aangelegd die verder doorliep naar Antwerpen, Liesbos en Steenbergen. De tram bracht aan de Haagweg en de Liesboslaan een proces van suburbanisatie op gang. Vóór de Eerste Wereldoorlog was de Haagweg volgebouwd. Rond het Duitenhuis ontstond op Princenhaags grondgebied een nieuwe stadswijk, eveneens het Duitenhuis genaamd. In 1927 en 1942 werden de Haagweg in twee fases geannexeerd door Breda.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
C.R. Hermans, Geschiedkundig overzigt der Straatwegen in de Provincie Noordbrabant, in Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, 1852.
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
W.J.M. Leideritz, De tramwegen van Noord-Brabant, een historische terugblik op ruim een halve eeuw tram- en autobusexploitatie in de provincie Noord-Brabant (Leiden, 1978).
W.J.M. Leideritz, De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, een historische terugblik op bijna 100 jaar regionaal openbaar vervoer (1889-1985), in Jaarboek de Oranjeboom XLIV (1991).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, 'De ontwikkeling van de Haagweg in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw', in: E.M. Doln Gerard Otten en A. van Oostenrijk, De route van Breda naar Princenhage (Breda, 1993).
B.G.M. Strootman, Oude rijkswegen, ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland (Utrecht, 1992, derde druk).


Ook interessant

Nellie van Kol
Nellie van Kol 1851 tot 1930
Sommige bekende personen hebben maar kort in Breda verbleven. De kinde...
Personen
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh 1853 tot 1890
Vincent van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schild...
Personen
Constantijn Huygens
Constantijn Huygens 1596 tot 1687
Constantijn Huygens behoort met Hooft, Vondel en Bredero tot de groots...
Personen
herberg het Roode Hert
herberg het Roode Hert 1518 tot heden
De huidige buitengevels van Het Roode Hert stammen uit 1935 en doen ni...
Bouwwerken
oude ingang begraafplaats Haagveld
Aan de Haagweg ligt de oude ingang van de protestantse begraafplaats H...
Bouwwerken
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Waarneming Haagweg 277 2007
Bij een waarneming in een bouwput op een achterterrein tussen de Haagw...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Frans Heijlaertsplein (Tuinzigt)
Het Frans Heijlaertsplein is het centrale plein in het buurtje tussen ...
Gebieden
Dr. Jan IngenHouszplein (Haagpoort)
Op 28 november 1908 werd door de gemeenteraad van Breda de naam Dr. Ja...
Gebieden
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Oranjeboomstraat en Talmastraat (Heuvel)
De Oranjeboomstraat en de huidige Talmastraat vormden in de middeleeuw...
Gebieden
Heuvelstraat (Princenhage)
Aanvankelijk was de Heuvelstraat een smal en kronkelig straatje dat ee...
Gebieden
Grafmonumenten op Zuylen
In respectievelijk 1826 en 1829 werden aan de Haagweg op Zuylen de kat...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief