Dr. Jan IngenHouszplein (Haagpoort)

Gebieden
1908 tot heden
1752 1752

Het Breda's Museum heeft een ontwerp voor een standbeeld voor Jan Ingen-Housz in depot. Op het Jan IngenHouszplein in Breda is echter dit monument is nooit verrezen. (Collectie Breda's Museum)

Op 28 november 1908 werd door de gemeenteraad van Breda de naam Dr. Jan IngenHouszplein vastgesteld. Het officiële voorstel werd uiteraard gedaan door het college van Burgemeester en Wethouders, maar het idee werd geleverd door gemeentearchivaris Corstens. De naam Dr. Jan IngenHouszplein was volgens burgemeester van Lanschot met opzet gekozen naar den bekenden lijfarts en ter onderscheiding van andere persoonen tot dat geslacht behoorende. Op dat moment hadden twee leden van de familie Ingenhousz zitting in de gemeenteraad, namelijk mr. W. Ingenhousz en J.M. (Jan) Ingenhousz. De naam van dit geslacht wordt op heel wat verschillende manieren gespeld, namelijk Ingenhousz, Ingen Housz, Ingen-Housz of zelfs IngenHousz. De juiste spelling van de naam Dr. Jan IngenHouszplein is, volgens de notulen van de Bredase gemeenteraad van 28 november 1908, Dr. met hoofdletter, Jan voluit, IngenHousz aan elkaar vast en de H een hoofdletter, midden in het woord.

Een standbeeld voor John Ingen-Housz

Jan (of John) Ingen-Housz werd geboren in Breda in 1730, maar zijn wetenschappelijke carrière speelde zich vooral elders in Europa af. In 1779 publiceerde hij zijn ontdekking van de fotosynthese. Ingen-Housz was een van de grote geleerden van de Verlichting. Hij overleed in Engeland in 1799. Het Breda's Museum bewaart een ontwerp voor een standbeeld, maar dit is nooit opgericht op het Dr. Jan IngenHouszplein.

Monumentale pleinen

In Parijs, Brussel en Antwerpen treffen we vaak negentiende-eeuwse monumentale pleinen aan met middenop een bronzen standbeeld van een beroemd persoon. Het plein is dan tevens naar die persoon genoemd. Deze pleinen werden om stedenbouwkundige redenen aangelegd als monumentaal middelpunt van een nieuwe wijk. Een goed voorbeeld is de Place Victor-Hugo in Parijs, aangelegd in 1885. Hier werd in 1902 een standbeeld onthuld van de grote schrijver, dat echter omgesmolten werd tijdens de Duitse bezetting.

Literatuur

Norman Beale en Elaine Beale, Who was Ingen Housz, anyway? A lost genius (Calne, 1999).
Norman Beale en Elaine Beale, Echoes of Ingen Housz, the lost story of the genius who rescued the Habsburgs from smallpox and became the father of photosynthesis (East Knoyle, Salisbury, 2011).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven