Straatnamen Tuinzigt en Westerpark

Gebieden
1400 tot heden
Str195 tuinzigt westerpark 1925 Str195 tuinzigt westerpark 1925

De grotendeels onbebouwde gronden op de plaats van het huidige Tuinzigt en Westerpark op de topografische kaart van ca. 1925

Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de voormalige gemeente Princenhage. Het grootste gedeelte van deze wijken is echter gebouwd nadat dit gebied was geannexeerd door Breda. Alleen enkele oude straten rond de Dijklaan en de Haagweg dateren van vóór de annexatie van 1927.

Volksmond

Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriënteren. In de middeleeuwen werden straatnamen spontaan in de volksmond gevormd. De straatnamen waren niet aangebracht op straatnaambordjes. Een straat kon daarom wel twee of meer namen hebben of langzaam maar zeker van naam veranderen. In het buitengebied werden vaak alleen de gehuchten benoemd en niet de wegen.
De toponymist Chr. Buiks heeft heel veel oude toponiemen verzameld van Ginneken. Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, van akkers, gehuchten, maar ook van straten.
Meestal werden straten genoemd naar de functie, naar de richting waarin hij liep (Ginnekenweg), naar oriëntatiepunten, naar streeknamen, bijzondere gebouwen, naar eigenschapen van de straat (breed, smal, recht, krom, slikkerig enzovoorts) of naar de bewoners.

Tuinzigt

Volgens de toponymist Chr. Buiks was Tuinzicht (zoals hij de naam spelt) een boerderij met waarschijnlijk zicht op de tuinen buiten de Bredase wallen. Dicht bij Breda lagen veel percelen waarop groenten geteeld werden voor de stad Breda. Tuin wordt hier in de moderne zin van groentetuin gebruikt. De naam is volgens hem waarschijnlijk ontstaan in de negentiende eeuw.

Westerpark

Deze wijknaam is een van de weinige wijknamen die dateren uit de twintigste eeuw. Het zou geen enkel probleem geweest zijn om de oude naam voor dit gebied, Buursteden, te handhaven. De oudste vermelding van Buursteden als gebiedsnaam is volgens Buiks van 1408. Buur betekent woning, hut, kot of klein huis. Buur komt in de omschrijving van boerderijen in het westen van de Baronie geregeld voor, ook in Princenhage. Men zou voor het eerste lid van Buursteden, zegt Buiks, ook kunnen denken aan burg met afgevallen g. Dan zou er op Buursteden dus een versterkte plaats gelegen moeten hebben. Stede betekent plaats, ook wel boerderij.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven