Frans Heijlaertsplein (Tuinzigt)

Gebieden
1910 tot heden
1731 1731

Het Frans Heijlaertsplein in 1987. Foto: Simon Schonck, gemeente Breda, Openbare Werken. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het Frans Heijlaertsplein is het centrale plein in het buurtje tussen de Haagweg, de Dijklaan, de Beekstraat en de Tramsingel, een mooi stukje oude sociale woningbouw. Met oude sociale woningbouw bedoelen we sociale woningbouw van vóór 1940.
De heer F.J.M. Heijlaerts (1831-1916) werd aan het einde van de raadsvergadering van 17 september 1910 gehuldigd omdat hij toen veertig jaar lid was van de gemeenteraad. Hij werd door burgemeester Van Lanschot gehuldigd en niet alleen als gemeenteraadslid, maar ook als burger, als bekwaam chirurg, als de burgemeester van de Haagdijk, als entomoloog en als botanicus. "Eene kleine stad, die hare groote mannen eert, is eene groote stad. Dat wenscht Breda heden te doen."
De gemeenteraad besloot met algemene stemmen het plein, ingesloten door het bouwblok Haagweg Tramsingel Beekstraat en Dijkje het Frans Heijlartsplein te noemen. "En als de nakomelingen dezen naam zullen lezen en vragen wie Frans Heijlaerts was, dan zal iedereen daarop kunnen antwoorden: Frans Heijlaerts was een burger, waar Breda trotsch op was, die de gemeente meer dan veertig jaar heeft gediend, hij was een groot geleerde, een nobel mensch." Frans Heijlaerts antwoordde uiteraard dat hij zeer gevoelig was voor het besluit van de raad om zijn naam te verbinden aan een plein in de gemeente.

Literatuur

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van Breda (Breda, 1910).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven