De Nieuwstraten

Gebieden
1495 tot 1566
  • Sint Annastraat, voorbeeld van nieuw wegenplan  

Na de stadsbrand van 1490 is tot aan de Beeldenstorm van 1566 in Breda een groot aantal nieuwe straten aangelegd, zoals de Korte Nieuwstraat. Tegenwoording kennen we deze straat als de Sint Annastraat. Deze stonden ook inderdaad bekend als nieuwstraten. Doel hiervan was waarschijnlijk het verbeteren van de verkeersstructuur (Nieuwstraat, Sint Annastraat, Halstraat) en het creen van marktpleinen (Nieuwe Korenmarkt of Havermarkt en Nieuwe Vismarkt). Het Kasteelplein werd aangelegd door graaf Hendrik III om het zicht op zijn kasteel te verbeteren. Bij enkele straten was het uitdrukkelijk de bedoeling bouwgrond te ontsluiten (Keizerstraat en Nonnenveld). Slechts enkele straten zijn nadien tot bloei gekomen (Haven, Halstraat). Veel van deze straten zijn niet meer in hun oorspronkelijke gedaante aanwezig (Keizerstraat, Nonnenveld, Nieuwe Weg, Vlaszak).

Ook interessant

Opgraving Halstraat 6-10
Opgraving Halstraat 6-10 1550 tot 2008
Op percelen 6 t/m 10 in de Halstraat te Breda werd eind 2007 na afbraa...
Archeologie
Bouwwerken
Prinsenkade, 'Prinsenkaai' (Centrum)
Prinsenkade (Centrum) 1613 tot heden
Sinds de heropening van de Haven ligt de Prinsenkade weer aan het wate...
Gebieden
Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Vlaszak (Centrum)
Vlaszak (Centrum) 1275 tot heden
Tot na de oorlog lag ter plaatse van de huidige Vlaszak een complete w...
Gebieden
Oude Vest (Centrum)
Oude Vest (Centrum) 1250 tot heden
De Oude Vest vormt een cirkel die rond de kleine binnenstad loopt....
Gebieden
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Karnemelkstraat (Centrum)
Karnemelkstraat (Centrum) 1500 tot heden
Lang geleden was de Karnemelkstraat een modderige straat....
Gebieden
Houtmarkt (Centrum)
Houtmarkt (Centrum) 1250 tot heden
De Houtmarkt is geen marktplein, maar een straat bij de Oude Vest....
Gebieden
Halstraat (Centrum)
Halstraat (Centrum) 1534 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Stadserf (Centrum)
Stadserf (Centrum) 1385 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Sint Annastraat (Centrum)
Sint Annastraat (Centrum) 1518 tot heden
De Sint Annastraat is een sfeervolle straat in het hart van Breda....
Gebieden
Haven, 'Kaai' (Centrum)
Haven, 'Kaai' (Centrum) 1450 tot heden
Na de heropening van de Haven is het hier weer levendig geworden....
Gebieden
Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
'Vismarkt' (Centrum)
'Vismarkt' (Centrum) 1490 tot heden
De naam Vismarkt is geen officiële straatnaam....
Gebieden
Havermarkt (Centrum)
Havermarkt (Centrum) 1490 tot heden
De Havermarkt staat tegenwoordig vooral bekend als uitgaanscentrum....
Gebieden
Waarneming Halstraat riolering 1994
Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20-34 1995
Voorafgaand en tijden de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er ar...
Archeologie
Eerste stadsbrand
De middeleeuwse huizen in de stad Breda waren grotendeels gebouwd van ...
Gebeurtenissen
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief