Princenhage

Gebieden
1198
  •  

In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkonde uit 1198. Naast Hage een naam die in de eerste helft van de achttiende eeuw verfraaid werd tot Princenhage (Hage van de Prins van Oranje) komt in de dertiendetot en met de zeventiende eeuw ook de naam Mertersem voor. Deze naam is mogelijk afgeleid van Sint Martinus, de patroonheilige van Princenhage. Vr 1328 maakte het gebied deel uit van de grote heerlijkheid Breda. Hage kreeg daarna zijn eigen lokale bestuurders en rechters in de vorm van schout en schepenen. Na 1795 werd de heerlijkheid Princenhage omgezet in de gemeente Princenhage. Deze werd van 1942 tot 1997 voor een deel van het gebied opgevolgd door de gemeente Beek (sinds 1951 Prinsenbeek)

Ook interessant

 Begeleiding Postillonstraat Groen-Wit terrein
In de winter van 2012 heeft er een archeologische begeleiding plaatsge...
Archeologie
Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Louise Stratenus
Louise Stratenus 1852 tot 1908
Louise Stratenus is in Zeist geboren in 1852. Op vijfentwintigjarige l...
Personen
Molen Vrede en Hoop
In 1839 werd aan de Liesboslaan in Princenhage een stellingmolen gebou...
Bouwwerken
Raadhuis Princenhage
Raadhuis Princenhage 1792 tot heden
Het raadhuis van Princenhage is ontworpen in classicistische stijl doo...
Bouwwerken
Waarneming Haagweg 277 2007
Bij een waarneming in een bouwput op een achterterrein tussen de Haagw...
Archeologie
Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 2005
Bij noodonderzoek op een bouwperceel op de hoek van de Ettensebaan ...
Archeologie
Raadhuizen Ginneken en Princenhage
De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 179...
Bouwwerken
Haagweg (Princenhage)
Haagweg (Princenhage) 1400 tot heden
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)
Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter ...
Gebieden
Doelenstraat (Princenhage)
Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom ee...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Karolingische vondsten in Princenhage
Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw i...
Archeologie
Hervormde kerk in Princenhage
In 1800 moesten de hervormden in Princenhage de oude dorpskerk afstaan...
Bouwwerken
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Nieuwe kerk in Princenhage
In 1402 brandde de kerk in Princenhage af. Kort daarna begon men de bo...
Bouwwerken
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden
Bavel
Bavel 1299
De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte ...
Gebieden
Princenhage wordt zelfstandig
In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie G...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief