Opgraving Doelen 76-78 2005/06

Archeologie
1000 tot 1650
Br 116 05 7 Br 116 05 7

Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein bij de Doelen in Princenhage heeft er in de winter van 2005/2006 uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De huidige benaming van de locatie is Burg Luysterburghstraat.
Oorspronkelijk maakte het terrein deel uit van de westelijke hoek van de hoge dekzandrug "de Heuvel". Meer westelijk en noordelijk strekte zich de Princenhaagse Kerkakker uit. Daarop bevindt zich de oudste kern van de nederzetting. Verder was van belang dat net ten westen van het plangebied een groot legerkamp ten tijde van de belegering in 1637 lag. Een van de aansluitende linies lag in de directe nabijheid van het plangebied.

Br 116 05 topo low
Br 116 05 1824 low
Het archeologisch onderzoek geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Archeologische sporen: Middeleeuwen en 80-jarige oorlog

Het succesvolle proefsleuvenonderzoek heeft ertoe geleid dat er in januari 2006 een vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden. Daarbij zij opgemerkt dat het oostelijk gedeelte van het terrein (vermoedelijk het hoogste gedeelte) zwaar was verstoord doordat de dekzandkop was afgegraven.

Br 116 05 3
Br 116 05 8
Het aanleggen van de werkputten op het enorme binnenterrein. Rechts de ingekraste sporen van de diverse sloten

De oudste sporen bestaan uit een tweetal (bij-)gebouwen uit de 10/12e eeuw, een zevental spiekers, een aantal erfgreppels en twee boomstamwaterputten. In de noordoosthoek van het terrein werden nog clusters van paalgaten gevonden die suggereren dat hier één of meerdere boerderijen hebben gestaan. Een tweede cluster van sporen lijkt samen te hangen met een verdedigingslinie of grens van een kampement uit de Tachtigjarige Oorlog. Het betreft een tweetal greppels waarvan één begrensd wordt door een lange reeks paalgaten, afkomstig van een palissade of een beschoeiing.

Br 116 05 6
Br 116 05 5
De archeoloog legt met behulp van de kraan een boomstamwaterput bloot. Links sporen van een omheinig, vermoedelijk uit de Tachtigjarige Oorlog.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven