Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015

Archeologie
900 tot 1300
Br 422 15 overzicht Br 422 15 overzicht

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in september 2015 zijn belangrijke middeleeuwse sporen en vondsten aangetroffen. De opgravingen gingen vooraf aan het nieuwbouwproject Hof ter Dreef.

BR 422 15 1824
BR 422 15 topo JPG
De werkputten aan de Dreef geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824 en op een moderne topografische kaart.

Verkaveling

De archeologen van de gemeente Breda onderzochten er vele greppels. Dit waren de sporen van verkaveling of afwatering van het gebied. De greppels lijken daar in verschillende fasen te zijn gegraven in de periode tussen de 10e en 14e eeuw, de volle en late middeleeuwen.

Het historische landschap

Het onderzoeksterrein ligt op de grote dekzandrug van Heuvel, binnen de contouren van een middeleeuwse akkercomplex. Het maakt gedeeltelijk deel uit van het oude gehucht Heuvel. Deze huizengroep bij de driesprong Dreef - Postillonstraat ligt halverwege de kom van het voormalige dorp Princenhage. Het is een concentratie van boerderijen aan de rand van het akkergebied van de Heuvel. Op het kadastrale minuut van 1824 liggen er geen boerderijen of andere bebouwing langs de Dreef. Deze straat is overigens een relatief jonge verschijning en pas in de 17e eeuw aangelegd.

Er is geen aantoonbare relatie tussen deze vroege bewoning die op deze locatie werd aangetroffen en de ontwikkeling van het dorp Princenhage. Wel opvallend is een oost-west lopende langgerekte strook van 10-12e eeuwse bewoning op deze dekzandrug. Op 4 locaties werden dergelijke oude sporen aangetroffen. Hebben we hier te maken met de voorganger van het huidige Princenhage ?

BR 422 15 3 low
BR 422 15 2 low
Overzicht over één van de opgravingsputten met op de achtergrond de Dreef. Het cirkelvormige spoor is een middeleeuwse houten waterput. Rechts een 18e of 19e eeuwse stenen waterput

Vondsten

Naast de greppels werden er diverse waterputten aangetroffen. In deze waterputten zaten verschillende vondsten zoals: grote stukken van een gebroken maalsteen, objecten van metaal, en fragmenten middeleeuws aardewerk. Het aardewerk omvatte bijvoorbeeld scherven Pingsdorf en Paffrath; beide aardewerktypen die in Duitsland werden geproduceerd in de 10e tot en met de 13e eeuw. Ook meer recente waterputten zijn gevonden; een ingegraven tonnetje en een grote gemetselde put die omstreeks de 18de en 19de eeuw lijken te dateren.

BR 422 15 1 low
BR 422 15 6
Links een randscherf van een middeleeuwse kogelpot. Te dateren tussen de 10e en 12e eeuw. Rechts tekent onze tekenaar John Harmanus een middeleeuws houten schepje.

Gebouw plattegrond

Paalsporen daterend in de late middeleeuwen lijken een plattegrond van een gebouw te vormen. Dit geeft aan dat er ter plaatse ook bewoning is geweest. In Princenhage zijn er bijvoorbeeld aan de Postillonstraat en de Doelen tijdens archeologisch onderzoek ook sporen gevonden die uit deze periode in de middeleeuwen dateren.

BR 422 15 4 low
BR 422 15 5 low
Enkele sfeerbeelden van de werkzaamheden: Het zorgvuldig schaven van een wandprofiel om alle lagen goed te kunnen zien. Rechts documenteert de archeoloog de gevonden sporen.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven