Het Mastbos

Gebieden
1514 tot 1515
  • naaldbomen in het Mastbos  

Graaf Hendrik III van Nassau introduceerde niet alleen de renaissance in Breda, hij had ook vernieuwende idee over de bosbouw. Ten zuiden van Breda liet hij het Mastbos aanleggen. Dit diende als jachtgebied, waar de graaf en zijn gasten konden jagen. Het zette op die manier luister bij aan zijn status. In 1514 adviseerde Hans Scaller uit Neurenberg Hendrik III over de mogelijkheden dennen te zaaien. Een jaar later bracht Scaller zaad mee en werd het oudste gedeelte van het Mastbos ingezaaid. In 1621 werd in en rond het Mastbos een enorme rechthoek uitgezet en in kaart gebracht. Dit vierkant werd omgeven door grachten. Ook in de achttiende en negentiende eeuw werd het bos meerdere malen uitgebreid. Het Mastbos is voortreffelijk bewaard gebleven en is een belangrijk recreatief element in Breda.

Ook interessant

Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief