Het Mastbos

Gebieden
1514 tot 1515
  • naaldbomen in het Mastbos  

Graaf Hendrik III van Nassau introduceerde niet alleen de renaissance in Breda, hij had ook vernieuwende idee over de bosbouw. Ten zuiden van Breda liet hij het Mastbos aanleggen. Dit diende als jachtgebied, waar de graaf en zijn gasten konden jagen. Het zette op die manier luister bij aan zijn status. In 1514 adviseerde Hans Scaller uit Neurenberg Hendrik III over de mogelijkheden dennen te zaaien. Een jaar later bracht Scaller zaad mee en werd het oudste gedeelte van het Mastbos ingezaaid. In 1621 werd in en rond het Mastbos een enorme rechthoek uitgezet en in kaart gebracht. Dit vierkant werd omgeven door grachten. Ook in de achttiende en negentiende eeuw werd het bos meerdere malen uitgebreid. Het Mastbos is voortreffelijk bewaard gebleven en is een belangrijk recreatief element in Breda.

Ook interessant

Archeologische begeleiding Galderse Heide 2009
Bij de archeologische begeleiding, eind 2009, van natuurontwikkeling o...
Archeologie
Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau 1483 tot 1538
Hendrik III van Nassau was de opvolger van zijn oom Engelbrecht II en ...
Personen
Maurits van Oranje
Maurits van Oranje 1567 tot 1625
Maurits van Oranje was als prins van Oranje en baron van Breda de opvo...
Personen
Filips Willem  van Oranje
Filips Willem van Oranje 1554 tot 1618
Filips Willem van Oranje volgde zijn vader Willem van Oranje op als b...
Personen
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Dreefnamen Mastbos
Dreefnamen Mastbos 1500 tot heden
Het Mastbos wordt doorsneden door een stelsel van brede dreven. Om ons...
Gebieden
Frederiksdreef (Mastbos)
Frederiksdreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Frederiksdreef loopt oost west door het Mastbos van de Stouwdreef ...
Gebieden
Duellaantje (Mastbos)
Duellaantje (Mastbos) 1844 tot heden
Het Duellaantje loopt ongeveer noord zuid door het Mastbos vanaf de ...
Gebieden
Eeuwig Laantje (Mastbos)
Eeuwig Laantje (Mastbos) 1600 tot heden
Het Eeuwig Laantje is het voet- en fietspad dat diagonaal door het Mas...
Gebieden
Heldreef (Mastbos)
Heldreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Heldreef loopt ongeveer oost west door het Mastbos van de ...
Gebieden
Kroningslaantje (Mastbos)
Kroningslaantje (Mastbos) 1898 tot heden
Het Kroningslaantje in het Mastbos loopt van de Duivelsbruglaan, ...
Gebieden
Sulkerpad (Ulvenhout en Breda)
Over de rivier de Mark boven Breda (bovenstrooms, dus ten zuiden van B...
Gebieden
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief