Ginneken

Gebieden
1246
  • De oudste vermelding van Ginneken zoals in van Goor te lezen is.  

De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar het dorp is ouder. Van Goor liet deze tekst afdrukken in 1744. Omstreeks 1200 zal door de Limburgse abdij van Thorn, bezitter van veel goederen en rechten in West-Brabant, de eerste kerk in Ginneken zijn gesticht. Mogelijk stond deze al op de plaats van de huidige hervormde kerk aan de Duivelsbruglaan. De kerk had in 1261 een pastoor en werd in 1317 afgesplitst van de grote parochie Gilze. Het gebied van de parochies Ginneken en Bavel kreeg in 1328 een gezamenlijke schepenbank voor zowel rechtspraak als bestuurszaken. Hiermee ontstond de heerlijkheid Ginneken en Bavel. Deze werd in 1795 opgevolgd door de gemeente Ginneken en Bavel en van 1942 tot 1997 gedeeltelijk door de gemeente Nieuw-Ginneken.

Ook interessant

Rentenierswoning aan de Ginnekenweg
De vesting Breda heeft tot 1868 bestaan. Rondom de vesting werd het sc...
Bouwwerken
Herenhuis aan de Ginnekenweg
De vesting Breda heeft tot 1868 bestaan. Rondom de vesting werd het sc...
Bouwwerken
Raadhuizen Ginneken en Princenhage
De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 179...
Bouwwerken
Sint Frans ofwel Piusgesticht
Het katholiek onderwijs in het Ginneken begint in 1871 toe de Zuster...
Bouwwerken
Laurentiusschool
Laurentiusschool 1916 tot heden
De katholieke meisjes uit het Ginneken konden al sinds 1871 naar de sc...
Bouwwerken
Dr. de Visserschool
Dr. de Visserschool 1928 tot heden
In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam er einde aan het verschil in be...
Bouwwerken
Protestantse Laurentiuskerk
Het kerkgebouw is in het jaar 1316 als parochiekerk in gebruik genomen...
Bouwwerken
St. Laurentiuskerk
St. Laurentiuskerk 1902 tot heden
De bezetting door de Fransen sinds 1795 resulteerde ook in wettelijke ...
Bouwwerken
Opgraving Viandenlaan 2013
In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig TNT postk...
Archeologie
Rozenlaan (Ginneken)
Rozenlaan (Ginneken) 1811 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)
Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en k...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Kalishoek (Ginneken)
Kalishoek (Ginneken) 1600 tot heden
De Kalishoek is een kort straatje in Ginneken tussen de Ginnekenweg en...
Gebieden
Ginnekenmarkt (Ginneken)
Ginnekenmarkt (Ginneken) 1200 tot heden
De Ginnekenmarkt is vanouds het centrum van het dorp Ginneken. Volgens...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Generaal Chassé overlijdt
Generaal Baron David Hendrik Chassé (1765-1849) voerde het bevel over ...
Voorwerpen
Personen
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden
Bavel
Bavel 1299
De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte ...
Gebieden
Ginneken wordt badplaats
Ginneken wordt badplaats 1893 tot 1944
In 1884 werd de paardentram geopend van station Breda naar Ginneken. H...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief