Opgraving Viandenlaan 2013

Archeologie
1200 tot 1960
1380 1380

De eerste sporen achter het voormalige postkantoor aan de Viandenlaan komen tevoorschijn

/

In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig TNT postkantoor aan de Viandenlaan archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De aanleiding voor het onderzoek was de bouw van een nieuw basisschoolcomplex.

BR 239 13 topo
BR 239 13 pastorie gracht
De onderzoekslocatie op de huidige topografie (links) en de aangetroffen restanten van de pastorie en gracht met reconstructie (rechts)

De oude pastorie van Ginneken

De opgravingen aan de Viandenlaan hebben plaatsgevonden op de plek waar vroeger de pastorie van Ginneken heeft gestaan. Deze pastorie is gebouwd in 1608 op grond dat eigendom was van het armbestuur van Ginneken en de naam den wal oft H. Geestacker droeg. De pastorie was, vermoedelijk om veiligheidsredenen, van begin af aan omgeven door een rechthoekige gracht en toegankelijk via een bruggetje in de noordoost-hoek van het terrein. Het waren namelijk roerige tijden: de heersende Tachtigjarige Oorlog zorgde voor veel onrust in Breda en omgeving.

In 1648, na de Vrede van Münster, moest de pastoor het huis verlaten en werd het de woning van de hervormde predikant. Het huidige Postlaantje heeft dan ook lang het Domineelaantje geheten: hierlangs liep de dominee van zijn woning naar de hervormde kerk ten zuidwesten van de predikantswoning.

BR 239 13 1824
Uitsnede van het kadastraal minuutplan 1824 met links de Ginnekenweg en de Ginnekenmarkt en in het midden de pastorie met omgrachting.

In 1886 werd het pand door de hervormde gemeente verkocht aan een particulier. Een gedeelte van de grond werd aan speculanten verkocht voor de bouw van woningen aan de huidige Dillenburgstraat. De verstedelijking van Ginneken was op dat moment in volle gang. In deze periode zal de gracht rondom de woning gedempt zijn.
In 1929 werd het pand gekocht door de gemeente Ginneken en Bavel, waarschijnlijk om hier een gemeentehuis of een nieuw kantoor voor de Ginnekense openbare werken te bouwen. Van 1940 tot 1943 werd het pand gebruikt door verschillende afdelingen van de gemeente Ginneken, later door de Duitse weermacht en de geallieerde strijdkrachten. Van 1945 tot 1964 werd het pand verhuurd aan het architectenbureau Siebers en Van Dael. In 1947 werd het pand door de gemeente Nieuw-Ginneken verkocht aan de gemeente Breda. In 1965 werd het pand uiteindelijk gesloopt.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven