De Hogesnelheidslijn

Bouwwerken
2007
  • dubbelspoor van de Hogesnelheidstrein  

Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelheids Lijn in Nederland. Pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstonden plannen om Nederland aan te sluiten op het Europese net van hogesnelheidstreinen. Uiteindelijk vielen in 1988 de eerste besluiten over de uitvoering van deze snelle spoorverbinding. In 2000 werd gestart met de werkzaamheden voor de HSL-zuid. Op Bredaas grondgebied werd de HSL aangelegd naast de snelweg A16, de autoweg van Antwerpen naar Rotterdam. Met de aanleg van de HSL werd ook de A16 omgelegd en verbreed en het bij drukte gevreesde knooppunt Princeville grondig vernieuwd.

Ook interessant

Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Stationsplein (Centrum)
Stationsplein (Centrum) 1863 tot heden
De Stationsweg (inclusief de huidige Spoorstraat) en het Stationsplein...
Gebieden
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Straatnamen Hazeldonk
Straatnamen Hazeldonk 1300 tot heden
Het bedrijventerrein Hazeldonk werd in 1997 geannexeerd door de gemeen...
Gebieden
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Autoweg E-10 naar Antwerpen
Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning ...
Gebieden
Zes stoomtram-maatschappijen fuseren tot BBA
Nadat op 28 september 1880 de eerste tram tussen Breda en Oosterhout h...
Gebeurtenissen
Spoorlijn naar Roosendaal
In 1854 werd vanuit Antwerpen een spoorlijn aangelegd naar de Moerdijk...
Gebieden
Stoomtrams ontsluiten West-Brabant
In 1880 werd de hier afgebeelde eerste interlokale stoomtramlijn in Ne...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief