Opgraving HSL leidingtracé 2000

Archeologie
-700 tot 1250
BR 68 00 3 BR 68 00 3

Middeleeuwse greppels net ten zuiden van de rioolwater zuiveringsinstallatie in de noordwesthoek van de Haagse Beemden.

De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg en vernieuwing van leidingen van diverse nutsbedrijven langs het HSL tracé. Startpunt van het onderzoek in de zomer van 2000 was bij de waterzuiveringsinstallatie aan de noordwestzijde van de Haagse Beemden. De eerste 700 meter van de leidingensleuf bevond zich aan de oostzijde van de A16. Verder naar het zuiden zou het onderzoek aan de westzijde van de A16 plaatsvinden. De feitelijke sleuf zou zo'n 6-8 meter breed worden met een diepte van ca. 2 meter. De keuze voor de onderzoeksgebieden binnen het traject werd gemaakt op basis van reeds bekende geomorfologische omstandigheden, d.w.z. die landschapstypen die gunstig waren voor prehistorische en middeleeuwse bewoning. Het betroffen: * Haagse Beemden, nw. hoek * Kesteren * Prinsenbeek "park" * Heilaar * en knooppunt Princeville. Deze laatste locatie viel echter in de archeologische begeleiding bij de HSL aanleg en is in dit onderzoek dus niet onderzocht.

BR 68 00 topo low
BR 68 00 1870 low
Het onderzochte leidingtracé op de huidige topografie en op de topografische kaart uit 1869/70. In grijs het omliggende archeologische onderzoek van de afgelopen 20 jaar. Van noord naar zuid de vier onderstaande onderzoeksgebieden

Haagse Beemden Noordwest hoek

Er waren kuilen, greppels en enkele vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Er waren geen aanwijzingen voor daadwerkelijke bewoning. Wel was het gebied in cultuur gebracht. Daarbij nog opgemerkt dat vondsten uit de late middeleeuwen 0-1500) hier in het buitengebied relatief weinig voorkomen.

Kesteren

Ook hier kunnen de grondsporen en de vondsten grotendeels in de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden gedateerd. Grote delen van het opgravingsterrein waren al eerder verstoord geraakt.

BR 68 00 1
BR 68 00 2
Middeleeuwse greppels op de locatie Haagse Beemden en Kesteren

Prinsenbeek "park"

De meeste sporen en vondsten stammen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Enkele structuren, bestaande uit een reeks van paalgaten, konden niet gedateerd worden.

Heilaar

Er werd een groot aantal paalgaten aangetroffen die te herleiden zijn tot een achttal bijgebouwen (spiekers). Er werd echter maar zeer weinig aardewerk aangetroffen waarmee deze structuren konden worden gedateerd. Vermoedelijk stammen ze uit de IJzertijd /Romeinse tijd. Daarnaast zijn er enkele sporen die op grondgebruik in de late middeleeuwen duiden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven