Bijloopwegje, ‘Bieloopwegje’ (Rith)

Gebieden
1544 tot heden
STR302 Bijloopwegje 19943857 STR302 Bijloopwegje 19943857

De waterloop de Bieloop in Princenhage. (Foto, Simon Schonck, rond 1985-1995, coll. Stadsarchief Breda id.19943857)

Vóór de Tweede Wereldoorlog liep er een voetpad van de huidige Doelakkerstraat in Princenhage via de Hondsvonder over de Bieloop naar de Rithsestraat. In de legger van openbare wegen van Princenhage van 1933 heet dit pad voor het eerst Bijloopwegje. Het voetpad werd vlak voor de oorlog afgesneden door de aanleg van de autoweg van Rotterdam via de Moerdijkbrug naar de rotonde bij Princenhage. Het restant, een doodlopend zijwegje aan de Rithsestraat met één boerderij, kreeg na de annexatie van 1942 officieel de naam Bijloopwegje.

De Hondsvonder

De toponymist Chr. Buiks geeft vermeldingen van de Hondsvonder al in 1544. Hij verklaart de naam als ‘vonder, voetbruggetje, hier van slechte kwaliteit, bouwvallig, rot’. De naam zou ook ontleend kunnen zijn aan het toponiem Hondsdonk hier vlak bij. Dit wordt voor het eerst vermeld in 1517. Waarschijnlijk is hond een pejoratief, een negatieve eigenschap aanduidend, bijvoorbeeld onvruchtbaarheid, moerassigheid. Hond kan ook een verkorte vorm zijn van hondshout, vuilboom, een struik die waardeloos hout levert.

De Bieloop

De naam Bijloop is een verbastering van Bieloop. Buiks heeft vermeldingen gevonden van de Bieloop uit 1570 en later. In 1658 wordt de Bieloop omschreven als ‘een waterloopken uyt de heyde door het Raemschoor is coomende inde voorsegde Weghreyse (Weerijs), van outs geheyten en alnoch genaemt is den Bieloop’. Volgens Buiks is de Bieloop een waterloop genoemd naar het gebied de Bie. Bijloop is pas in de negentiende eeuw ontstaan als ‘verbetering’ van het als minderwaardig dialect aangevoelde Bieloop. In 1570 wordt deze waterloop als Biesloop vermeld. Als dit de originele vorm is, maar dat is erg onwaarschijnlijk, kan men denken aan een waterloop met biezen.

Het huidige Bieloopwegje

Bij de aanleg van de nieuwe autoweg van Antwerpen naar Rotterdam in verband met de aanleg van de Hoge Snelheidslijn, de HSL, kwam het oude Bijloopwegje onder het zand van het dijklichaam van de autoweg terecht. In 2005 werd knooppunt Princeville opengesteld en in 2006 was de verlegging van de autoweg naar Antwerpen voltooid. De nieuwe parallelweg langs de westzijde van de autoweg kreeg op 14 juni 2005 de naam Procureursdreef. De mensen in de omgeving bleven deze weg echter hardnekkig Bijloopwegje noemen. Verschillende bewoners uit de omgeving en de dorpsraad Princenhage drongen aan op het herstel van de oude naam. Op 3 augustus 2010 besloot het college van Burgemeester en Wethouders dan ook voor de parallelweg opnieuw de naam Bijloopwegje vast te stellen. De huidige duiker waarmee de Bieloop onder het Bieloopwegje door gaat zou zeer wel de Hondsvonder of de Hondsbrug kunnen heten.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).

K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven