Opgraving HSL Effen-Noord 2000-01

Archeologie
-7000 tot 1250
Cf1fb19ee0221bf9ff84d3634aca42e9 Cf1fb19ee0221bf9ff84d3634aca42e9

De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa of Weerijs, daar waar de rivier naar het oosten buigt om onder de HSL en A16 door te stromen. Het zuidelijk gedeelte van de put vormt van oorsprong de helling van de dekzandrug naar het beekdal. Daar bovenop lag een tamelijk dik bouwlanddek. In 2000 zijn er enkele proefsleuven getrokken. Het resultaat was zodanig dat het onderzoeksterrein in 2001 fors is uitgebreid. In de beekafzettingen en de flank van de dekzandrug is een aantal vuurstenen werktuigen gevonden te dateren in het mesolithicum en neolithicum. Effen-Noord was de grootste vindplaats van vuursteen in het HSL traject.

2d96b9fca8bd947c46c5a7fa115cf987
60169b84ba157fede89a66fecf7ff236
Het onderzoeksgebied op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologisch onderzoek

Op de dekzandrug werden de erven van twee ijzertijdboerderijen gevonden met de bijbehorende waterputten. Naast een groot aantal aardewerkscherven werden er veel fragmenten van (natuurstenen) slijpstenen en maalstenen gevonden. De bewoning op deze dekzandrug moet nog tot ver in de Romeinse tijd hebben doorgelopen. Uit de vroege middeleeuwen zijn er nauwelijks sporen aangetroffen. Uit de periode tussen 1000 en en 1250 zijn minimaal zes boerderijen opgegraven, grotendeels met een bootvormige (uitbollende) grondvorm. Deze boerderijen zijn terug te voeren tot een tweetal erven. Ook hier werden er weer boomstamwaterputten gevonden waar voldoende aardewerk in werd gevonden voor een globale datering.

10431d41c0f56896cba87fe893a222d5
05f2e9232784f5e86c7a3b01761d1221
Om de 12e eeuwse boomstamwaterput uit te graven was het nodig om bronbemaling te plaatsen

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven