Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002

Archeologie
-700 tot 1250
961c9b1ccab0292cb3d609222bf4228c 961c9b1ccab0292cb3d609222bf4228c

Archeologen zijn bezig om sporen in te meten. Links zijn alle sporen al gecoupeerd om ook een doorsnede te kunnen documenteren.

Op de vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de Backer en Ruebweg tot aan de Valdijk zijn in 1999 tien proefsleuven (tezamen 800 m2) aangelegd met elk twee opgravingsvlakken. In 2000 en 2002 zijn een deel van deze proefsleuven opgenomen in enkele grote opgravingsvlakken.

0f4d1d3658bfd5e7cc76037a83286ad3
Edbe179d9b0e0269d6955d84c63aabd3
De opgravingsputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Het eerste vlak is aangelegd op de overgang van de bouwvoor naar het niet-recentelijk verstoorde deel van het esdekpakket. Op twee plaatsen is van dit deel van het esdek een vak van 1 x 1 m onderzocht. Beide vakken zijn per 10 cm verdiept en gezeefd. Uit het onderzoek blijkt dat waarschijnlijk vanaf de Late Middeleeuwen op het dekzand een esdek is opgeworpen door het toepassen van plaggenbemesting.

4b3b0df75b0d7e40c3e20af464202640
518f16c9feb477fdf5685c4c2ed39d3f
Links wordt het eerste aangelegde vlak met een metaaldetector onderzocht. Rechts is goed te zien dat onder de omgewerkte bouwvoor een oud esdek (akkerlaag) zichtbaar wordt.

Het tweede vlak, het sporenvlak, is onder het esdek aangelegd. Er is een vrij noordelijk gelegen cluster bewoningssporen aangesneden, vermoedelijk daterend uit de IJzertijd, en een centraal op het terrein gelegen cluster met sporen uit de periode 900-1250 n. Chr.

9eca628ed4153f3959d62cad1ce0d57d
82a2b54edada3bb687e7c89990a2d822
Gecoupeerde paalsporen van een boerderij met dubbele wandstijlen (palen) uit de IJzertijd of Vroeg Romeinse Tijd. Rechts, greppelsporen uit de late Middeleeuwen. Parallelle greppels met een tussenafstand van 2-4 meter wijzen vaak op de aanwezigheid van een "heining" (akkerwal).

Een postmiddeleeuws greppelsysteem omvatte het grootste deel van de vindplaats en strekte zich verder naar het noorden en oosten uit. Op het zuidelijke deel van de vindplaats bevonden zich sporen van recente bebouwing. Vooral duurzame vondstmaterialen als aardewerk, bouwmaterialen en natuursteen zijn bewaard gebleven in de sporen. Veel materiaal was echter in het esdek opgenomen. Het duurzame materiaal is behoorlijk afgesleten, maar nog wel determineerbaar. Meer vergankelijke materialen als bot en onverkoolde zaden zijn niet aangetroffen.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven