Adellijke woningen

Bouwwerken
1350 tot heden
  • Huis Assendelft, Nieuwstraat  

De komst van de  Polanens en de later de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes aan die zich in Breda vestigden om politieke invloed uit te oefenen. Zij bouwden grote huizen waarvan we slechts de Huizen van Elderen, Brecht, Ocrum, Conroy, Wijngaarde, Hersbeek en Montens noemen. Deze huizen hadden vaak een L- of U-vormige plattegrond met een binnenplaats. Verder behoorden een laatgotische galerij op zuilen, bakstenen gevels met natuurstenen speklagen, stenen kruiskozijnen, leien daken, en laatgotische traptorens met daarop een uienspits en soms vroegrenaissance trappenhuizen tot de vaste accessoires. Deze reconstructie van het zestiende-eeuwse Huis Assendelft aan de Nieuwstraat vertoont de meeste van deze kenmerken. Diezelfde elite richtte in de Grote kerkzijn gedenkaltaren of epitafen op, bestaande uit een miniatuur sarcofaag en een omlijsting met de naam en het sterfjaar van de overledene.

Ook interessant

Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Hof van Hersbeek (Centrum)
Het Huis Hersbeek is het hofhuis Sint Janstraat 16. De voorgevel datee...
Gebieden
Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau
Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Ro...
Bouwwerken
Een gotisch hofhuis
Een gotisch hofhuis 1300 tot heden
Het Huis Brecht is een van de oudste hofhuizen of adellijke woningen v...
Bouwwerken
Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg  2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Marquant 2004
In de zomer van 2004 heeft onderzoeksbureau BAAC in de westelijke hoek...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege  2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Opgraving St. Janstraat 14-16  2006
Archeologische onderzoek achter het 16e eeuwse hofhuis Hersbeek in de ...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 18-28 1993
In de zomer van 1993, tijdens uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, hee...
Archeologie
Opgraving Willem Merkxtuin 1982
In het voorjaar van 1982 werd, voorafgegaan door een boorcampagne, aan...
Archeologie
Opgraving Kasteelplein/Stemcomplex 1983
In het najaar van 1983 startte op het terrein van het voormalig comple...
Archeologie
Mariabeeld van het weeshuis
In de collectie van Breda's Museum bevindt zich een gigantisch Mariabe...
Voorwerpen
Huis Wijngaarde
In 1614 liet jonker Hendrik van Wijngaerden, die verbonden was aan van...
Bouwwerken
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken
Huis Ocrum
Huis Ocrum 1536 tot heden
Een van de meest bekende hofhuizen van Breda, Huis Ocrum in de Sint Ja...
Bouwwerken
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen

Locatie

Nieuwstraat 25, 4811 WV Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief