Adellijke woningen

Bouwwerken
1350 tot heden
  • Huis Assendelft, Nieuwstraat  

De komst van de  Polanens en de later de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes aan die zich in Breda vestigden om politieke invloed uit te oefenen. Zij bouwden grote huizen waarvan we slechts de Huizen van Elderen, Brecht, Ocrum, Conroy, Wijngaarde, Hersbeek en Montens noemen. Deze huizen hadden vaak een L- of U-vormige plattegrond met een binnenplaats. Verder behoorden een laatgotische galerij op zuilen, bakstenen gevels met natuurstenen speklagen, stenen kruiskozijnen, leien daken, en laatgotische traptorens met daarop een uienspits en soms vroegrenaissance trappenhuizen tot de vaste accessoires. Deze reconstructie van het zestiende-eeuwse Huis Assendelft aan de Nieuwstraat vertoont de meeste van deze kenmerken. Diezelfde elite richtte in de Grote kerkzijn gedenkaltaren of epitafen op, bestaande uit een miniatuur sarcofaag en een omlijsting met de naam en het sterfjaar van de overledene.

Ook interessant

Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen

Locatie

Nieuwstraat 25, 4811 WV Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief