Bijzondere beesten uit het Huis van Brecht.

11-01-2022
Brecht uitsnede
Uitsnede van een luchtfoto uit de jaren '30 met het huis van Brecht (foto: collectie Aviodrome inv. 3051)

Deze week is een rapport verschenen met een inventarisatie van duizenden dierlijke resten die werden aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek in en om het huis van Brecht. Voorafgaand aan de restauratie, begin jaren '90, werden tijdens diverse opgravingen een groot aantal beerputten en afvalkuilen gevonden met de resten van slachtvee, wild en gevogelte, vissen, huisdieren (!) en cultuurvolgers zoals ratten en muizen. Theo de Jong en Franka Kerklaan, twee specialisten op het gebied van dierlijk botmateriaal, gingen er eens goed voor zitten met dit rapport als resultaat.

Brecht papegaai def
Skeletresten van een grijze roodstaart papegaai uit een beerkelder. Datering tussen 1750-1800.

Gedurende een lange periode werd huis van Brecht bewoond door leden van de stadselite. Na de Tachtigjarige Oorlog bestonden de bewoners uit gegoede burgers en legerofficieren. Al deze groepen hadden ieder geval genoeg te besteden en dat komt in uiting in de vele exotische dierresten die teruggevonden werden. Het verhoogde immers je status als er "bijzondere beesten" konden worden opgediend. De Vondsten uit het midden van de 19de eeuw weken duidelijk af omdat het huis van Brecht toen ingericht was als militair hospitaal.
Ook wordt er aandacht besteed aan objecten die van dierlijk bot zijn vervaardigd waarbij borsteltjes en kammen de meerderheid vormden.

Brecht kunstgebit
Kunstgebit van ivoor, samen met enkele door cariës aangetaste tanden van een volwassen persoon gevonden in een beerput. Datering 1750-1800.

Dit rapport past in een reeks rapporten waarbij het consumptiepatroon van de stadselite aan de hand van dierlijke en plantaardige afvalresten werd geanalyseerd. Er zijn o.m. rapporten verschenen over de bewoners van het Kasteel van Breda, en het huis Merwede in de Catharinastraat. Het rapport is hier te downloaden of anders te vinden op de downloadpagina van Erfgoedweb onder het tabblad erfgoedrapporten archeologie

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven