Opgraving Catharinastraat 18-28 1993

Archeologie
1250 tot 1800
Br 46 93 3 Br 46 93 3

Een proefputje in één van de kelders.

Br 46 93 aw 2000 1414 Br 46 93 aw 2000 1414
/

In de zomer van 1993, tijdens uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, heeft de AVB in de kelders van Catharinastraat 18-28 een aantal proefputjes gegraven om daar de bodemsporen te documenteren. Het betreft hier een vijftal panden (het voormalige gemeentehuis) waarbij zich twee zgn. hofhuizen uit de zestiende eeuw bevonden. Aan de overzijde van de Catharinastraat werden al bewoningssporen uit de twaalfde eeuw aangetroffen en was gebleken dat de Catharinastraat een relatief jonge straat was (laatste kwart 13e eeuw)

Br 46 93 1824
Br 46 93 topo
De opgravingsputjes in de kelders van Catharinastraat 18-28 op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan 1824. In grijs het omliggende archeologisch onderzoek

In enkele kelders werden oude greppels gevonden die bij de bouw van de kelders afgedekt waren met leem. Ook zijn na de bouw van de keldermuren de bodems met een leemlaag (tegen opkomend grondwater) afgewerkt. De belangrijkste vondst was een greppel met aardewerk uit 1275-1325 die niet lijnde met de voorgevel en onder een flauwe hoek de Catharinastraat doorsneed. De straat was dus jonger dan de vondsten uit de greppel. Een bevestiging van idee dat de straat relatief laat is aangelegd.

Br 46 93 1
Br 46 93 2
Links één van de "kijkgaten" waarbij te zien is dat de kelder tot in de natuurlijke bodem is aangelegd, Rechts de vulling van een middeleeuws greppeltje dat onder de kelder doorliep.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven