Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008

Archeologie
1350 tot 1900
Br 66 08 1 Br 66 08 1

Het proefsleuvenonderzoek (zomer 2008) achter de de hofhuizen Waalwijk, Bruheze en Assendelft (achter het nieuwe wooncomplex Marquant) heeft enkele onverwachte resultaten opgeleverd.

Br 66 08 topo
Br 66 08 1824
De werkputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Hofhuizen

De verwachting dat er beerputten en afvalkuilen, gerelateerd aan de hofhuizen, zouden worden aangetroffen, kon niet worden ingelost. Verder was een deel van het plangebied gesaneerd i.v.m de aanwezigheid van een olietank. Wel werd er laatmiddeleeuws muurwerk aangetroffen van bebouwing uit de vroegste fase van de beide hofhuizen. Daaronder oudere achtergevels van Bruheze en Waalwijk, een kelder behorende bij Waalwijk en de "tuinmuur" tussen Bruheze en Assendelft.

Br 66 08 4
Br 66 08 2
Links een 17e eeuwse beerput, helaas met weinig vondstmateriaal, vermoedelijk in de jaren '50 van de vorige eeuw geruimd. Rechts een paardengraf, datering 1350-1500.

In de ondergrond werd een kreekje aangetroffen met een grote hoeveelheid ijzertijdaardewerk. Stuifmeelonderzoek wees echter uit dat de vulling van deze kreek ouder was: de vulling bevatte pollen uit de periode 5000-3000 v. Chr zonder aanwijzingen voor menselijke bewoning. Vermoedelijk zijn de (jongere) scherven diep in de modder weggezakt en in oudere lagen terechtgekomen.

Klooster en Liefdesgesticht

In de 19e eeuw werd huis Assendelft in gebruik genomen door de zusters Franciscanessen, deels als "liefdesgesticht" deels als klooster. Een Delfts blauw wijwaterbakje dat werd opgegraven is ongetwijfeld een relict uit deze periode.

Br 66 08 3
Br 66 08 5
Een laatmiddeleeuwse tuinmuur tussen Huis Bruheze en Huis Waelwijk. Rechts de binnenplaats van het voormalige klooster met een opgegraven binnenmuur van het verdwenen Huis Neervenne

Het gehele onderzoek, in combinatie met het bouwhistorisch onderzoek heeft waardevolle resultaten opgeleverd met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis van de Waterstraat en Nieuwstraat. Historisch gezien een belangwekkend gebied waar vóór de 16e eeuw vermoedelijk belangrijke economische activiteit plaatsvond.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven