Opgraving HSL Vinkenburg 2001-02

Archeologie
-1400 tot 1250
  • Het blootleggen van de kringgreppel behorend bij de Bronstijd grafheuvel tijdens de aanleg van de HSL spoorlijn  

De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen in het HSL tracé op een noordoost-zuidwest georiënteerde dekzandrug. De werkputten bevonden zich in een langgerekte strook vanaf de Ettensebaan tot aan de Leursebaan. Inbegrepen daarbij het deel van beide wegen dat heringericht zou worden.

BR-104-02_topo_low.jpgBR-104-02_1824_low.jpg
Het onderzochte deelproject van het HSL tracé, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

 In de werkputten en de tracé geleiding werden talloze huisplattegronden, spiekers en waterputten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd aangetroffen. Een fraaie vondst bestond uit een ongebruikte houten ploegschaar, afkomstig uit een boomstamwaterput. Deze ploegschaar was het onderdeel van een eergetouw waarbij de grond wel kon worden losgemaakt maar niet worden gekeerd.

BR-104-02_ploeg_in_situ_low.jpg BR-104-01_HT-698-0001_ploeg.jpg
Rechts,ee houten ploegschaar. zoals deze tijdens het onderzoek werd aangetroffen. Links na conservering en restauratie.

Uit de 13e /14e eeuw stamt een boerderij-plattegrond waarbij geen (midden)-paalkuilen werden aangetroffen maar wel paalkuilen van de wanden. Er was vermoedelijk al sprake van middenstijlen op natuurstenen of baksteen voeten (de zgn. "stiepen") Dit is kenmerkend voor de overgang naar een moderner boerderijtype.
Tijdens de tracé begeleiding (het daadwerkelijk aanleggen van het HSL spoor) werden de resten van een Romeins grafveld aangetroffen in de vorm van minimaal zes rechthoekige greppelstructuren. Spectaculair was de vondst van een Bronstijd grafheuvel met een ringsloot en een palenkrans. De diameter moet ca. 14 meter zijn geweest. Om deze grafheuvel werden ook weer jongere graven uit de IJzertijd aangetroffen. Bij geen van deze graven zijn daadwerkelijk begravingen teruggevonden.

BB_p1313GRAFHEUVEL_HSL.jpg BR-104-02_grafheuvel_tek.jpg
Het vrijleggen van de Bronstijd grafheuvel met daar doorheen  gegraven de grafgreppels uit de IJzertijd. Rechts de uiteindelijke omvang van het Bronstijdgraf.

Ook interessant

Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Houten ploegschaar
Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doo...
Voorwerpen
Grafheuvels voor de bronstijdboeren
Op de dekzandruggen van Breda-West hebben niet alleen boerderijen gest...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief