Opgraving Leursebaan Greenery 2005

Archeologie
-2000 tot 1400
BR 110 05 3 BR 110 05 3

Doorsnede door een middeleeuwse waterkuil

/

Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen rond de Greenery aan de Leursebaan heeft er in de zomer van 2005 uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. De resultaten van de in de nabijheid uitgevoerde HSL opgravingen (zie HSL Vinkenburg) leidden er toe dat het gehele terrein vlakdekkend is onderzocht. Daarnaast was de aanwezigheid van de oude (Middeleeuwse) loop van de Leursebaan een belangrijke overweging voor het uitgebreide onderzoek. Uiteindelijk is bijna twee hectare onderzocht. Het terrein had de kenmerken van een dekzandrug waarop zich een zgn. moderpodzol ontwikkelde. Dit is een natuurlijke bodemvorming die wijst op een relatief vruchtbare ondergrond. Op deze dekzandrug bevonden zich vennetjes die zich als donkere vlekken aftekenden. In de vulling van deze vennetjes werden opvallend veel vondsten aangetroffen.

BR 110 05 topo low
BR 110 05 1824 low
De opgravingsputten op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Prehistorie

Een zestal structuren wezen op boerderijen uit de ijzertijd. Daarbij werden sporen van een aantal bijgebouwen of spiekers aangetroffen. Op één gebouw na waren ze op het hoogste deel van de dekzandrug gesitueerd. Bij de gebouwen werd een groot aantal kuilen aangetroffen. Twee waterputten zijn met zekerheid in de bronstijd of ijzertijd te plaatsen, de enkele rechthoekige grafstructuur lijkt uit de midden IJzertijd (600 v.Chr.) te stammen en ligt vlak bij de graven die tijdens het HSL onderzoek zijn gevonden.

BR 110 05 1
BR 110 05 2
Links het westelijke deel van het op te graven gebied voordat de graafmachines aan de slag gingen. Geheel op de achtergrond Ikea. Rechts tekenen de lager gelegen vennetjes zich als een donker vlak af.

Middeleeuwen

Verrassend was de vondst van een aantal middeleeuwse erven met boerderijen, drenkkuilen, perceelgreppels, karrensporen en afvalkuilen. Bovendien werd een deel van de middeleeuwse Leursebaan aangetroffen. Er werd een forse hoeveelheid 13/14e eeuws aardewerk aangetroffen waaronder enkele tientallen scherven van het zgn hoogversierde aardwerk. Aangenomen mag worden dat het hier om een agrarische nederzetting gaat uit de 12e tot de 14e eeuw.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven