Opgraving HSL Vinkenburg 2001-02

Archeologie
-1400 tot 1250
07fff87e74f156caabd54c7e8c3d3bba 07fff87e74f156caabd54c7e8c3d3bba

Het blootleggen van de kringgreppel behorend bij de Bronstijd grafheuvel tijdens de aanleg van de HSL spoorlijn

De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen in het HSL tracé op een noordoost-zuidwest georiënteerde dekzandrug. De werkputten bevonden zich in een langgerekte strook vanaf de Ettensebaan tot aan de Leursebaan. Inbegrepen daarbij het deel van beide wegen dat heringericht zou worden.

A5a818502ab2697c37a48bd55b75b133
73ab7942c66a6583bbfae73f481b62fe
Het onderzochte deelproject van het HSL tracé, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

In de werkputten en de tracé geleiding werden talloze huisplattegronden, spiekers en waterputten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd aangetroffen. Een fraaie vondst bestond uit een ongebruikte houten ploegschaar, afkomstig uit een boomstamwaterput. Deze ploegschaar was het onderdeel van een eergetouw waarbij de grond wel kon worden losgemaakt maar niet worden gekeerd.

Cb96178f6fea6d7e4840123785031a35
23baab03212448c939dd2a84d422454c
Rechts,ee houten ploegschaar. zoals deze tijdens het onderzoek werd aangetroffen. Links na conservering en restauratie.

Uit de 13e /14e eeuw stamt een boerderij-plattegrond waarbij geen (midden)-paalkuilen werden aangetroffen maar wel paalkuilen van de wanden. Er was vermoedelijk al sprake van middenstijlen op natuurstenen of baksteen voeten (de zgn. "stiepen") Dit is kenmerkend voor de overgang naar een moderner boerderijtype.
Tijdens de tracé begeleiding (het daadwerkelijk aanleggen van het HSL spoor) werden de resten van een Romeins grafveld aangetroffen in de vorm van minimaal zes rechthoekige greppelstructuren. Spectaculair was de vondst van een Bronstijd grafheuvel met een ringsloot en een palenkrans. De diameter moet ca. 14 meter zijn geweest. Om deze grafheuvel werden ook weer jongere graven uit de IJzertijd aangetroffen. Bij geen van deze graven zijn daadwerkelijk begravingen teruggevonden.

Bb p13 13 grafheuvel hsl
0659fe3f592a84657cbf932c23d1587e
Het vrijleggen van de Bronstijd grafheuvel met daar doorheen gegraven de grafgreppels uit de IJzertijd. Rechts de uiteindelijke omvang van het Bronstijdgraf.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven