Boterbloemstraat (Prinsenbeek)

Gebieden
1951 tot heden
STR336 Boterbloemstraat PB0599 STR336 Boterbloemstraat PB0599

Op deze foto zien we hoe in dezelfde tijd de onbewaakte spoorwegovergang Kesteren aan de andere kant van Prinsenbeek omgebouwd wordt tot en bewaakte overweg. (Foto: Hans Chabot, 31 augustus 1960. Beeldcollectie Stadsarchief Breda id.PB0599)

Het gebied ten zuiden van de Vianendreef en ten oosten van de Zanddreef wordt de Krekelpolder genoemd en de Gemeetjes. Op dit ogenblik worden plannen gemaakt voor een nieuwe wijk van Prinsenbeek hier. Door dit gebied lopen twee straten van noord naar zuid: de Boterbloemstraat en de Krekelweg. Ze lopen dood ten noorden van de spoorweg. De beide wegen begonnen echter oorspronkelijk aan de Leursebaan en liepen vandaar uit naar het noorden. De oriëntatie is dus compleet omgedraaid. De Boterbloemstraat begon naast het huidige huis Leursebaan 418 en was aanvankelijk een naamloze ontsluitingsweg van een boerderij vanaf de Leursebaan.

Spoorwegovergang

In 1855 werd de spoorlijn geopend van Roosendaal naar Breda. Hierdoor werden de Krekelweg en de latere Boterbloemstraat doorsneden. Tot 1924 hadden de twee wegen een bewaakte overweg. In 1924 werd deze beveiliging wegens bezuiniging opgeheven en waren deze twee overwegen onbewaakt. In 1942 werd de spoorweg de gemeentegrens tussen Breda en de gemeente Beek (later Prinsenbeek). Het gedeelte van de huidige Boterbloemstraat ten zuiden van de spoorweg kreeg de naam Gemeetjesweg. Onder de gemeente Breda stonden geen huizen aan deze straat.

Boterbloemstraat

Op 3 augustus 1949 besloot ook de gemeente Beek, later Prinsenbeek, straatnamen en huisnummers per straat in te voeren. Bij deze gelegenheid werd een hele waslijst aan straatnamen vastgesteld, waaronder de Boterbloemstraat en de Krekelweg. Op 1 juli 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in één keer ingevoerd. Bestaande straatnamen werden gehandhaafd, zegt de toelichting bij het raadsbesluit. Straten en wegen die nog geen naam hadden kregen een passende naam. Waarschijnlijk zijn de namen Boterbloemstraat en Heidebloemstraat bij deze gelegenheid verzonnen.

Doodlopende weg

Waarschijnlijk is er vóór 1969 een ruilverkaveling geweest. De Boterbloemstraat en de Krekelweg zijn rechtgetrokken en geasfalteerd en lopen nu lopen nu vanaf de Vianendreef naar het zuiden. In deze zelfde tijd zijn ook de spoorwegovergangen opgeheven De Gemeetjesweg en de Krekelweg onder Breda zijn rond 1977 verdwenen.

Bij de uitbreidingen van het dorp Prinsenbeek is een gedeelte van de Boterbloemstraat in 1984 onder de nieuwe ontsluitingsweg Moleneind geschoffeld. De Boterbloemstraat ligt nu grotendeels binnen de bebouwde kom en er zijn huizenblokken aan gebouwd. Het laatste, doodlopende gedeelte, buiten de bebouwde kom, is een smalle asfaltweg. omzoomd met grote eiken en heeft nog de echte sfeer van het buitengebied.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage, deel 4.16, Overveld (Breda, 2018). Erfgoedrapport Breda 60.

Sjoerd Eeftens, ‘Boemelen over ’s-Princen land, Geschiedenis der spoorwegen in Princenhage en Prinsenbeek’, in Hage nummer 49-50-51, december 1987.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven