Krekelweg (Prinsenbeek)

Gebieden
1809 tot heden
STR337 Krekelweg CLO092201 STR337 Krekelweg CLO092201

Een boerderij aan de Krekelweg in 1976. Foto: C.Th. Lohmann. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het gebied ten zuiden van de Vianendreef en ten oosten van de Zanddreef wordt de Krekelpolder genoemd. Er worden nu plannen gemaakt voor een nieuwe woonwijk hier. Door dit gebied lopen twee straten van noord naar zuid: de Krekelweg en de Boterbloemstraat. Tussen de Krekelweg en de Zanddreef ligt de Heidebloemstraat. De Krekelweg en de Boterbloemstraat begonnen oorspronkelijk aan de Leursebaan en liepen vandaar uit naar het noorden. De Krekelweg naast begon naast het huidige huis Leursebaan 450 en de Boterbloemstraat naast 418.

Krekelpolder

De Krekelpolder wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al genoemd in 1669 als de Kregelpolder en in 1672 als de Creckelpolder. Als krekel de juiste vorm is van deze naam, zegt Buiks, kan men denken aan het dier, maar dat komt vrijwel niet voor in toponiemen. Ofwel is hier sprake van een polder waar krakeel, twist om is geweest. Polder is hier een zand- of heipolder, een ontgonnen stuk heide, met een wal omgeven.

Polderstraat of Krekelstraat

De latere Krekelweg staat op kaarten van 1809 aangeduid als de Polderstraat. De legger van openbare wegen van 1870 noemt de weg de Krekelpoldersestraat en die van 1878 de Weg door de Krekelpolder. In 1916 werd hij ook wel de Krekelstraat genoemd.


Spoorwegovergang

In 1855 werd de spoorlijn geopend van Roosendaal naar Breda. Hierdoor werden de Krekelweg en de Boterbloemstraat doorsneden. Tot 1924 hadden deze twee wegen een bewaakte overweg, maar in dat jaar werd de beveiliging wegens bezuiniging weggehaald en waren deze twee overwegen onbewaakt.

Krekelweg

In 1942 werd de spoorweg de gemeentegrens tussen Breda en de gemeente Beek (later Prinsenbeek). Het gedeelte van de Krekelweg ten zuiden van de spoorweg kreeg toen de officiële naam Krekelweg. Op 3 augustus 1949 besloot ook de gemeente Beek, het huidige Prinsenbeek, officiële straatnamen in te voeren. De naam Krekelweg werd nu ook de officiële naam ten noorden van de spoorweg.

Doodlopende weg

Waarschijnlijk is er in de jaren zestig een ruilverkaveling geweest. De Krekelweg en de Boterbloemstraat zijn rechtgetrokken en geasfalteerd en zijn nu georiënteerd op de Vianendreef. De spoorwegovergangen zijn verdwenen rond 1977 en de weggetjes ten zuiden van de spoorweg zijn opgeheven.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage, deel 4.16, Overveld (Breda, 2018). Erfgoedrapport Breda 60.

Sjoerd Eeftens, ‘Boemelen over ’s-Princen land, Geschiedenis der spoorwegen in Princenhage en Prinsenbeek’, in Hage nummer 49-50-51, december 1987.

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven