Cingelstraat (Centrum)

Gebieden
1200 tot heden
  • De Cingelstraat met het Huis Van Brecht in 1937. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

De Cingelstraat loopt in het verlengde van de Schoolstraat naar het Kasteelplein. Oorspronkelijk stond de Latijnse School (waar de Schoolstraat naar genoemd is) aan de huidige Cingelstraat. In 1514 is de Cingelstraat doorgebroken naar het Kasteelplein. Door de aanleg van de Kraanstraat in 1518 tenslotte raakte de Cingelstraat los van de Schoolstraat.

Toegangsweg naar de Burcht

Archeologisch onderzoek wijst er op dat de Cingelstraat in de dertiende en veertiende eeuw een ander tracé had en de toegangsweg vormde naar de veertiende-eeuwse Burcht. In de Schoolstraat – Cingelstraat stonden belangrijke gebouwen, zoals het Huis Van Brecht, de verdwenen Herberg van Thorn (beide van oorsprong veertiende-eeuwse kanunnikenhuizen) en de Latijnse School. Aan de zuidzijde lag, begrensd door een zware muur, het terrein van de Herberg van de Heer aan de Reigerstraat.

De naam Cingelstraat wordt reeds genoemd in oorkondes uit 1391 en 1418. Waarschijnlijk waren de Schoolstraat en de Cingelstraat toen nog twee namen voor dezelfde straat. De straat liep naar de Burchtgracht. Waarschijnlijk verklaart dit het woord ‘singel’. De bewoningssporen die rond de Cingelstraat zijn teruggevonden zijn overigens al veel ouder. Rond het midden van de twaalfde eeuw werd hier al gewoond. Sporen in de vorm van greppels en restanten van houten palen tonen dat aan.

‘Nieuwstraat’

Waarschijnlijk is de Cingelstraat doorgebroken naar het Kasteelplein op initiatief van graaf Hendrik III van Nassau om hier, vlak voor zijn nieuwe kasteel, een aantrekkelijke woonbuurt te creëren met grote huizen. Na de stadsbrand van 1490 tot aan de Beeldenstorm van 1566 is in Breda een groot aantal nieuwe straten aangelegd, de zogenaamde nieuwstraten. Doel hiervan was waarschijnlijk het verbeteren van de verkeersstructuur (Nieuwstraat, Kraanstraat, Sint Annastraat, Halstraat) en het creëren van marktpleinen (Nieuwe Korenmarkt of Havermarkt en Nieuwe Vismarkt). Bij enkele straten was het uitdrukkelijk de bedoeling bouwgrond te ontsluiten (Cingelstraat, Begijnhof, Keizerstraat en Nonnenveld).

Lombaardstraat

Een andere naam voor de Cingelstraat was Lombaardstraat. Deze naam komt voor in de periode 1692-1790. De Bank van Lening of Lombaard (lommerd zoals wij tegenwoordig zeggen) was in die tijd gevestigd op de hoek van de Schoolstraat en de Cingelstraat. In 1831 werd hij overgenomen door de gemeente en in 1922 opgeheven.

Literatuur

Hans de Kievith, "Lastige straten" (2014), http://erfgoed.breda.nl/nieuws/lastige-straten
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Justinus van Nassau
Justinus van Nassau 1559 tot 1631
Justinus van Nassau was de enige onwettige zoon van Willem van Oranje....
Personen
Schoolstraat (Centrum)
Schoolstraat (Centrum) 1100 tot heden
De smalle Schoolstraat ligt bij de Havermarkt....
Gebieden
Waarneming Cingelstraat riolering 1995
In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat ...
Archeologie
Opgraving Cingelstraat 6-8 1990
Tijdens de zomer van 1990 heeft er uitgebreid archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht  1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Brecht leidde ertoe dat er uitge...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Justinus van Nassau gouverneur van Breda
Vanaf 1601 was Justinus van Nassau gouverneur van Breda. Hij was in 15...
Personen
De Nieuwstraten
De Nieuwstraten 1495 tot 1566
Na de stadsbrand van 1490 is tot aan de Beeldenstorm van 1566 in Breda...
Gebieden
Bank van Lening
Lombarden waren Italianen, met name uit Lombardije, die in de ...
Voorwerpen
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter