Opgraving KMA Huis Brecht 1991

Archeologie
Bouwwerken
1200 tot heden
Br 32 91 1 Br 32 91 1

Bij de ontgraving van de negentiende eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde van Huis Brecht zijn in het najaar van 1991 een aantal belangrijke sporen gevonden die meer duidelijkheid geven over de directe omgeving van Huis Brecht.

Br 32 91 topo low
Br 32 91 1824 low
Het onderzoek in de zijvleugel van Huis Van Brecht geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek.

Een aantal funderingen lijkt afkomstig te zijn van een gebouw dat tot aan de bouw van de hospitaalvleugel op deze plaats stond. Op het kadastraal minuutplan van 1824 is dit gebouw nog zichtbaar. In de archieven staat het simpel bekend als het "Huis aan het water". Van groot belang was de vondst van een ca. 4 meter brede gracht die noordoost - zuidwest georiënteerd onder de vleugel doorliep. Aan de noordzijde van deze gracht werd middeleeuws muurwerk aangetroffen wat er op wijst dat er voor de 15e eeuw al een gebouw stond aan de oostzijde van het toenmalige (zaal-)huis Brecht. Vóór dit gebouw werden resten van natuursteen bestrating aangetroffen.

Oriëntatie

De oriëntatie van de gracht en de fundamenten, maar ook van de perceelsgrenzen uit 1824 wijzen op een grote ouderdom. Immers ze zijn gericht op de oorspronkelijke Markoever die ter hoogte van het kasteelterrein zich aanzienlijk verder naar het oosten uitstrekte. Deze zeer oude rooilijn en bestrating, gecombineerd met de ouderdom van de rooilijn aan de Cingelstraat 6-8 wijzen op de hoge ouderdom en misschien op het plein-achtige karakter van de Cingelstraat. Hierbij moet gedacht worden aan één van de oudste toegangswegen tot het Polanen-kasteel, of zelfs tot de onbekende voorganger van dit bouwwerk.

Wat stond er in de krant?

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven