Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995

Archeologie
1200 tot 1700
  • Archeologen zijn sporen aan het blootleggen in de rioolsleuf voor "le Berry" op de hoek van de Veemarktstraat  

Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke gevelwand van de Grote Markt konden uitgebreide waarnemingen gedaan worden. Deze waarnemingen sloten aan op die van de Veemarktstraat, Reigerstraat en via een soort bypass met die van de Korte Brugstraat.

BR-51n-94_topo_low.jpgBR-51n-94_1824_low.jpg
De waarnemingen geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende waarnemingen en regulier archeologisch onderzoek

Tot op dat moment was er slechts één archeologische melding bekend van de Grote Markt. Het betrof een gracht (?) vulling die tegenover de hoek met het Kerkplein zou zijn gezien tijdens vroegere rioolwerkzaamheden. Op zich niet ondenkbaar gezien a) het kerkhof dat zich om de kerk uitstrekte  met een eventuele omgrachting. Een tweede mogelijkheid b) was dat vóór het ontstaan van de Grote Markt de percelen aan de Torenstraat verder naar het oosten doorliepen en door een brede sloot werden begrensd. 
Het ontstaan van de Markt wordt door Van Hooijdonk in het midden van de 13e eeuw gedateerd, waarbij de bebouwing zich als het ware omkeerde van de doorgaande wegen (Eindstraat, Karrestraat en Torenstraat) naar het statusrijkere 'Plaetse'. 

BR-51n-94_1.jpg BR-51n-94_2.jpg
De rioleringssleuf aan de noordoostzijde van de Grote Markt, hoek Catharinastraat. Rechts de kelderresten die voor dit  pand werden aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat de rooilijn ooit is opgeschoven.

In de uiterste noordoosthoek werd een gelijkmatige ophoging aangetroffen, met opmerkelijk genoeg een onder de Markt doorlopende kelder voor het hoekpand bij de Catharinastraat.  Enkele  percelen zuidelijker bij Grote Markt 52-48 werd volop activiteit in de bodem aangetroffen in de vorm van kuilen en paalsporen. Bij de hoek met de Veemarktstraat werd een laagte aangetroffen met een venige vulling. De omvang kon niet vastgesteld worden, immers er konden alleen profielen worden bekeken. Opmerkelijk is dat deze depressie zich bevond op de plaats waar Broeckhuysen een weinig geloofwaardige verbinding tekende tussen de watertjes "het Spui" op het Stadserf en "de Mosselkreek" achter de Karrestraat.

BR-51n-94_6.jpg
Uitsnede uit de kaart van Adam van Broeckhuysen uit ca. 1730. Deze kaart is gebaseerd op een oudere verloren gegane middeleeuwse plattegrond. Opmerkelijk is de gestippelde verbinding tussen  de Verloren Cost achter het stadhuis en de Mosselkreek voorbij de Karrestraat.

Meer over...

Ook interessant

Veemarktstraat (Centrum)
Veemarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Veemarktstraat is een gezellige winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Reigerstraat (Centrum)
Reigerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Reigerstraat ligt in het uitgaanscentrum van Breda....
Gebieden
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Waarneming Veemarkt -straat riolering 1994
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool in het gedeelte tussen...
Archeologie
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Waarneming Reigerstraat riolering 1994
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool kon in de zomer van ...
Archeologie
Opgraving Grote Markt 7-9 1980
In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief