Waarneming Ginnekenstraat 2-4 riolering 1994

Archeologie
1330 tot 1870
  • Het muurblok dat onderdeel uitmaakte van de voorpoort of de brugaanzet  

Bij de aansluiting van een nieuw hoofdriool van de Ginnekenstraat op het Oude Vestriool, werd naast het laat 19e eeuwse riool, muurresten aangetroffen die bij de 14e eeuwse Eind- of Lombardpoort behoorden. Deze lagen echter aan de buitenzijde van de middeleeuwse gracht. Vermoedelijk betreft het hier een brugaanzet  of een voorpoort. De muurbreedte was 110 cm. Het Oude Vestriool was door dit muurblok heengebroken. 

BR-51t-94_topo_low.jpgBR-51t-94_1824_low.jpg
De locatie van de diverse waarnemingen op de huidige topografie ter hoogte van het zebrapad tussen Ginnekenstraat en Eindstraat. Rechts op het kadastraal minuutplan met daarop ook de stadsmuur, stadsgracht en het Oude Vestriool geprojecteerd. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Bij het graven van een leidingensleuf over de kruising, richting Eindstraat, werd in dezelfde periode aan de noordzijde van het Oude Vestriool de westelijke poortwang en resten van het poortgebouw waargenomen. In 1963 was de Eindpoort al voor een deel blootgelegd. Enkele meters zuidelijker, op de Ginnekenstraat, werden op een diepte van ca. 2 meter de resten van een podzolbodem waargenomen. Dit bodemtype is kenmerkend voor de wat hoger gelegen zandgronden. Een belangrijk gegeven omdat hiermee kan worden aangetoond dat de kop van de Ginnekenstraat geen deel uitmaakte van een westelijker gelegen laagte die zich uitstrekte tot de Akkerstaat, Nonnenveld, Keizerstraat en Oude Vest. (zie rioolwaarneming Oude Vest en waarneming vm. Beeldenaar)

BR-51t-94_7.jpgBR-51t-94_6.jpg
Onder slechte weersomstandigheden werd de sleuf gedocumenteerd waarin  zich een deel van de westelijke poorttoren bevond

Ook interessant

Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie
Karnemelkstraat (Centrum)
Karnemelkstraat (Centrum) 1500 tot heden
Lang geleden was de Karnemelkstraat een modderige straat....
Gebieden
Eindstraat (Centrum)
Eindstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Eindstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Opgraving Karnemelkstraat / Eindpoort  1963
Na de afbraak van het hoekpand Ginnekenstraat en de (toen nog smalle) ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963
Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
Waarneming Waterstraat riool 1994
Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Waterstraat kon een ...
Archeologie
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief