Waarneming Ginnekenstraat 2-4 riolering 1994

Archeologie
1330 tot 1870
Br 51t 94 4 Br 51t 94 4

Het muurblok dat onderdeel uitmaakte van de voorpoort of de brugaanzet

Bij de aansluiting van een nieuw hoofdriool van de Ginnekenstraat op het Oude Vestriool, werd naast het laat 19e eeuwse riool, muurresten aangetroffen die bij de 14e eeuwse Eind- of Lombardpoort behoorden. Deze lagen echter aan de buitenzijde van de middeleeuwse gracht. Vermoedelijk betreft het hier een brugaanzet of een voorpoort. De muurbreedte was 110 cm. Het Oude Vestriool was door dit muurblok heengebroken.

Br 51t 94 topo low
Br 51t 94 1824 low
De locatie van de diverse waarnemingen op de huidige topografie ter hoogte van het zebrapad tussen Ginnekenstraat en Eindstraat. Rechts op het kadastraal minuutplan met daarop ook de stadsmuur, stadsgracht en het Oude Vestriool geprojecteerd. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Bij het graven van een leidingensleuf over de kruising, richting Eindstraat, werd in dezelfde periode aan de noordzijde van het Oude Vestriool de westelijke poortwang en resten van het poortgebouw waargenomen. In 1963 was de Eindpoort al voor een deel blootgelegd. Enkele meters zuidelijker, op de Ginnekenstraat, werden op een diepte van ca. 2 meter de resten van een podzolbodem waargenomen. Dit bodemtype is kenmerkend voor de wat hoger gelegen zandgronden. Een belangrijk gegeven omdat hiermee kan worden aangetoond dat de kop van de Ginnekenstraat geen deel uitmaakte van een westelijker gelegen laagte die zich uitstrekte tot de Akkerstaat, Nonnenveld, Keizerstraat en Oude Vest. (zie rioolwaarneming Oude Vest en waarneming vm. Beeldenaar)

Br 51t 94 7
Br 51t 94 6
Onder slechte weersomstandigheden werd de sleuf gedocumenteerd waarin zich een deel van de westelijke poorttoren bevond

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven