Opgraving Nonnenveld / de Beeldenaar 1999

Archeologie
1300 tot 1700
  •  

Bij het graven van de bouwput voor het woon- en kantorencomplex "de Beeldenaar" kon in de nazomer van 1999 over een groter oppervlakte een zeer laaggelegen gebied ten zuidwesten van het klooster St. Catharinadal worden onderzocht. Het gebied werd doorsneden door een aantal greppels waarbij de oriëntatie globaal zuidoost-noordwest liep. Plaatselijk waren er nog veenresten aanwezig. Deze depressie werd in 1999 achter de kloosterkazerne ook nog waargenomen en moet pas, gezien de vondsten, in de 17de eeuw gedempt/geëgaliseerd zijn.

BR-64a-99_topo_low.jpg BR-64a-99_1824_low.jpg
De waarneming op het Beeldenaarcomplex op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Het lijkt erop dat de begrenzing aan de zuid- en oostzijde door resp. de Akkerstraat en Nonnenveld werd gevormd. Het gebied rond de Oude Vest/Keizerstraat heeft in ieder geval nog deel uitgemaakt van de laagte. Misschien dat we hier te maken hebben met een uitgestoven laagte of ven, die na de ontmanteling van de middeleeuwse vesting ontgonnen is en al snel in het stedelijk gebied is opgenomen.

Meer over...

Ook interessant

Waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie
Oude Vest (Centrum)
Oude Vest (Centrum) 1250 tot heden
De Oude Vest vormt een cirkel die rond de kleine binnenstad loopt....
Gebieden
Opgraving Nonnenveld 2003
Bij de aanleg van een ondergrondse glasverzamelbak kon ...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne  1999
Het archeologisch onderzoek van het gebied ten zuiden van de Kloosterk...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blo...
Archeologie
Chassépark
Nadat Defensie de Chassazerne verlaten had, schreef de gemeente Breda ...
Gebieden
Dina met de dartele ogen
De meest bekende rosse buurt in Breda was vanouds de Keizerstraat, het...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief