Opgraving HSL Westrik,1999-2000

Archeologie
-1500 tot 1200
1 / 4
 • De contouren van een kringgreppel uit de midden Bronstijd  
 • 9
  Bijna complete pot uit de Late IJzertijd of Vroeg-Romeinse tijd.  
 • 9
  Fragment van reliëfbandamfoor, datering 9-11e eeuw  
 • 9
  Fragment van een pot vervaardigd in zgn. Duisburgs aardewerk. Datering 10e eeuw. Gevonden in een vroegmiddeleeuwse waterput.  

In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op deze locatie plaatsgevonden.  Voorafgaand aan dit onderzoek is deze vindplaats is verkend door de Stichting Regionaal Archeologisch Archiverings Project  (R.A.A.P.) d.m.v. een boorcampagne. Op grond van de resultaten werd de vindplaats geselecteerd voor een Definitief Archeologisch Onderzoek.

BR-87-00_topo_low.jpgBR-87-00_1824_low.jpg 

Het onderzochte deel van het zogenaamde "shuttle-traject" op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. Rechts (in grijs) van het deelgebied Westrik ligt het deelgebied Mr. Bierensweg.

Het onderzoeksgebied ligt niet in het tracé van de HSL zelf, maar strekt zich in oostelijke richting uit over de plek waar verstoring gaat plaatsvinden door het verleggen van de spoorlijn Breda-Roosendaal. Tevens zal de aanleg van twee verbindingsbogen voor de in- en uittakking van de lijn Breda-Antwerpen en v.v. verstoring van het bodemarchief veroorzaken.

Op vindplaats Westrik werd bij de vooronderzoeken een esdek aangetroffen dat op zijn vroegst vanaf de Late Middeleeuwen door plaggenbemesting is gevormd. Onder het esdek opgegraven grondsporen wijzen erop dat bijna de hele vindplaats is gebruikt als nederzettingsterrein. Uitzondering is de noordoosthoek, waar resten van een grafheuvel de aanwezigheid van een grafveld uit de Bronstijd, IJzertijd of eventueel de Romeinse tijd doen vermoeden.

BR-87-00_9.jpg BR-87-00_8.jpgLinks de kringgreppel behorend bij een grafheuvel uit de Midden- Bronstijd.Rechts een ondiep kuiltje met IJzertijd aardewerk.

Huisplattegronden, sporen en het gevonden aardewerk duiden op gebruik van het nederzettingsterrein in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Vondsten bestonden uit duurzame materialen als aardewerk, bouwmateriaal en natuursteen. Vooral het handgevormde aardewerk uit de IJzertijd of Romeinse tijd was sterk afgesleten, maar nog wel determineerbaar. Uit het esdek en recente context zijn metaalvondsten afkomstig.

BR-87-00_4.jpg BR-87-00_5.jpgGrondsporen, vóór en na het couperen, van een tweebeukige boerderij uit de Romeinse Tijd

Als voorbeeld van de gevolgen die egalisatie en ploegen in de Nieuwe tijd op het bodemarchief hebben gehad, is de vondstspreiding op Westrik illustratief. Uit een verzamelvak werden maar liefst 313 scherven uit de IJzertijd geborgen.
Uit onderzoek naar ongewervelden uit waterputten blijkt de aanwezigheid van vochtige tot natte weidegronden in de Vroege Middeleeuwen, hetgeen een indirecte aanwijzing is voor het weiden van vee. Botanisch onderzoek bevestigde de aanwezigheid van weidegronden. De resten van een roofmijt wijzen op de aanwezigheid van pluimvee.

BR-87-00_1.jpg BR-87-00_7.jpgLinks de contouren van een vroegmiddeleeuwse boomstamwaterput, rechts het couperen van deze put. Het hout van deze put kon gedateerd worden in de periode 640-780 n. Chr.

Ook interessant

Vaareind (gehucht)
Vaareind (gehucht) 1325 tot heden
Vaareind is een oud gehucht tussen de Leursebaan en de spoorlijn naar...
Gebieden
Westrik (gehucht)
Westrik (gehucht) 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluit...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg 2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord 2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Opgravingen Westrik/Saval 2004-2005
Na de afbraak van de voormalige Saval fabriek, net ten zuiden van ...
Archeologie
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter