Opgraving Doelen 76-78 2005/06

Archeologie
1000 tot 1650
  •  

Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein bij de Doelen in Princenhage heeft er in de winter van 2005/2006 uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden.  De huidige benaming van de locatie is Burg Luysterburghstraat.
Oorspronkelijk maakte het terrein deel uit van de westelijke hoek van de hoge dekzandrug "de Heuvel". Meer westelijk en noordelijk strekte zich de Princenhaagse Kerkakker uit. Daarop bevindt zich de oudste kern van de nederzetting. Verder was van belang dat net ten westen van het plangebied een groot legerkamp ten tijde van de belegering in 1637 lag. Een van de aansluitende linies lag in de directe nabijheid van het plangebied.

BR-116-05_topo_low.jpgBR-116-05_1824_low.jpg
Het archeologisch onderzoek geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Archeologische sporen: Middeleeuwen en 80-jarige oorlog

Het succesvolle proefsleuvenonderzoek heeft ertoe geleid dat er in januari 2006 een vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden. Daarbij zij opgemerkt dat het oostelijk gedeelte van het terrein (vermoedelijk het hoogste gedeelte) zwaar was verstoord doordat de dekzandkop was afgegraven.

BR-116-05_3.JPG BR-116-05_8.jpg
Het aanleggen van de werkputten op het enorme binnenterrein. Rechts de ingekraste sporen van de diverse sloten

De oudste sporen bestaan uit een tweetal (bij-)gebouwen uit de 10/12e eeuw, een zevental spiekers, een aantal erfgreppels en twee boomstamwaterputten. In de noordoosthoek van het terrein werden nog clusters van paalgaten gevonden die suggereren dat hier één of meerdere boerderijen hebben gestaan. Een tweede cluster van sporen lijkt samen te hangen met een verdedigingslinie of grens van een kampement uit de Tachtigjarige Oorlog. Het betreft een tweetal greppels waarvan één begrensd wordt door een lange reeks paalgaten, afkomstig van een palissade of een beschoeiing.

BR-116-05_6.jpg BR-116-05_5.jpg
De archeoloog legt met behulp van de kraan een boomstamwaterput bloot. Links sporen van een omheinig, vermoedelijk uit de Tachtigjarige Oorlog.

Ook interessant

 Begeleiding Postillonstraat Groen-Wit terrein
In de winter van 2012 heeft er een archeologische begeleiding plaatsge...
Archeologie
Sint Martinuskerk Princenhage
Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de...
Bouwwerken
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Dreef (Princenhage)
Dreef (Princenhage) 1500 tot heden
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Doelenstraat (Princenhage)
Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom ee...
Gebieden
Princenhage wordt zelfstandig
In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie G...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief