Linie uit Tachtigjarige Oorlog onder Willem Alexanderplein in Teteringen.

01-07-2022

Tijdens de archeologische begeleiding van de herinrichting van het Willem Alexanderplein (voorjaar 2022) werden er twee sloten en een opgevulde liniegracht gevonden. In dit geval een gracht behorend bij het beleg van 1637. Het ontbreken van een humeuze laag op de bodem van de gracht en de verschillende gebrokte en gespikkelde vullingen wijzen er op dat de gracht snel na de aanleg ervan weer is dichtgemaakt. (zie foto) Dit is typerend voor linies uit de Tachtigjarige Oorlog die snel na een geslaagde belegering werden verwijderd om te voorkomen dat het vijandelijke leger er gebruik van zou maken. Van de aanliggende aarden wal werden geen sporen meer aangetroffen.

Afbeelding van de doorsnede door een liniegracht en één van de opgevulde perceelsloten.

Grachten met een vergelijkbare vorm en vulling, die direct met een linie uit de Tachtigjarige Oorlog in verband konden worden gebracht zijn op meerdere plaatsen in Breda aangetroffen. Bijvoorbeeld bij een archeologisch onder­zoek aan de Groenstraat 21 te Teteringen

Uitsnede uit de kaart van Claes Jansz. Visscher met boven de pijl een verdedigingswerkje op de plaats van het huidige Willem Alexanderplein. Let op , het noorden is aan de rechterzijde. (kaart: Rotterdam, Atlas van Stolk, inv.nr. 1799)

Op de overzichtskaart van Claes Jansz. Visscher van de belegering van Breda door Frederik Hendrik in 1637, lijkt dwars door de huidige dorpskern van Teteringen een noord-zuid georiënteerd verdedigingswerk te lopen. Dit zijn aarden wallen, geflankeerd door een gracht. Door de archeologische sporen te projecteren op deze kaart was te zien dat de aangetroffen liniegracht op de locatie van dit verdedigingswerk ligt .

De aangetroffen sloten liggen parallel aan de gracht en vormen waarschijnlijk oude perceelscheidingen. De sloten zijn opgevuld geraakt met donkerbruin sterk humeuze grond. Zij hebben dan ook een langere periode open gelegen en als perceelsgrens en ontwateringssloot gediend.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven