Het beleg van Breda: waar, hoe en wat op één pagina.

17-05-2024

In een vorig bericht hebben we in het kort uitgelegd wat de aanleiding voor het beleg van Breda was. Opvallend hierbij de persoonlijke drive van Ambrogio Spinola, bevelhebber van het Spaanse leger, om de stad in te nemen. Daar tegenover een stad die zeer goed verdedigbaar was.
Nu in het kort iets over de uitgevoerde belegeringswerken. Deze werden gefaseerd uitgevoerd en bestond uit wallen, grachten, palenrijen, tijdelijke vestingwerken (veldwerken) en kampementen. Het grondwerk werd door de soldaten uitgevoerd. Daarvoor was een extra betaling beschikbaar bovenop hun minimale soldij.

Alle door Rooze en Eimermann beschreven linies, veldwerken en legerkampen geprojecteerd op luchtfoto. Klik op de kaart voor vergroting

Linies

In feite zijn er rond een groot deel van de stad en het buitengebied 4 linies aangelegd. Daarnaast een aantal grote en kleinere legerkampen.

  • De voorlopige en een definitieve contravallatie gericht tegen uitvallen vanuit de stad met een omtrek van resp. 23 km. en 17 km.
  • De voorlopige en definitieve circumvallatie gericht tegen aanvallen van de Staatse troepen van buitenaf met een omtrek van resp. 27 km. en 39 km.

In z'n definitieve vorm kwamen de belegeringwerken die uitvallen moesten voorkomen dus dichter bij de stad te liggen en de belegeringswerken die aanvallen van buitenaf moesten voorkomen verder van de stad af te liggen.

Veldwerken

In dit stelsel van wallen en grachten werden dus de zogenaamde veldwerken opgenomen. Het ging hier om schansen, batterijen, redoutes en lunetten. In de contravallatie linie waren deze veldwerken naar binnen, dus naar de stad, gericht. In de circumvallatie linie juist naar buiten.
Rooze en Eimermann, de schrijvers van het boek "De belegering van Breda door Spinola 1624-1625" komen tot ca. 160 belegeringswerken, klein en groot, die zich in de linies bevonden.

Legerkampen en infrastructuur

  • Inrichting van de legerkampen met het legerkamp Ginneken als bevoorradingskamp. De overige legerkampen lagen in Teteringen, Terheijden, de Hartelbergen (Spinolaschans en ruime omgeving) en Princenhage. Deze legerkampen hadden een eigen omwalling met verdedigingswerken.
  • Verbetering van de zgn. "rondweg". Deze bestond uit een reeks van bestaande wegen waarbij met name bruggen en voorden werden aangepast. Het overgrote gedeelte van dit stelsel van bestaande wegen is nu nog in gebruik. Dit in tegenstelling tot alle andere structuren die al snel na de overgave in 1625 zijn opgeruimd. Na 400 jaar zijn het de archeologen die de sporen ervan terugvinden.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven