Opgraving Vlaszak en Boschstraat 1983

Archeologie
1150 tot 1600
1 / 2
  • Het inmeten van de middeleeuwse Gasthuisbrug in 1983  
  • 2
    Het bruggewelf met het bruggenhoofd aan de zijde van de Boschstraat  

Tijdens de begeleiding van de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de Boschstraat kon er ter hoogte van het voormalig Luxortheater een aantal oost-west georiënteerde profielen en een tweetal opgravingsvlakken getekend worden. Opvallend was de aanwezigheid van enkele paalsporen en twaalfde-/dertiende-eeuwse afvalkuilen in het onderste aangelegde vlak. In de rioolsleuf aan de kop van de Boschstraat werden sloten waargenomen, die zowel haaks als parallel op de Boschstraat lagen. Verondersteld mag worden dat tot ver in de dertiende eeuw de percelen aan weerszijden van de kop van de Boschstraat door brede sloten begrensd werden. Ook werden in deze sleuf karresporen waargenomen uit een zeer vroege fase van de Boschstraat.
In de rioolsleuf aan de oostzijde van de Vlaszak werd in het oostprofiel een sloot doorsneden. Vermoedelijk vormde deze een begrenzing van het Gasthuisterrein.

BR-04-83_topo_new.jpg BR-04-83_1824_new.jpg
Links de werkputten op de huidige topografische kaart en recht op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.    

Brug Gasthuispoort

Bij het vernieuwen van het hoofdriool middenop de kruising Boschstraat en Vlaszak is het oostelijke bruggenhoofd, een pijler en een bruggewelf van de middeleeuwse Gasthuisbrug aangetroffen. Het bruggewelf was aangelegd in baksteen met een natuurstenen plint. Het negentiende-eeuwse Vlaszak-riool was gelegen aan de westzijde van de voormalige stadsgracht en viel juist buiten de werkput. Kaderesten van de stadsgracht zijn bij deze waarneming niet aangetroffen.
Het aangetroffen bruggewelf lag in de oostelijke helft van de stadsgracht. Dit gedeelte van de stadsgracht was in de zeventiende eeuw al aanzienlijk versmald waarbij de vrijgekomen gronden aan particulieren voor woningbouw zijn verkocht . Dit woonblok is in de jaren vijftig gesloopt. Het aangetroffen bruggedeelte moet dus al in de zeventiende eeuw in onbruik zijn geraakt. Het lijkt er op dat het gewelf vanaf die tijd als kelder heeft gefunctioneerd van een huis aan het toenmalige straatje de Beijerd. In de documentatie is namelijk sprake van een stenen vloer onder aan het bruggewelf.

BR-05-83_1.jpg BR-04-83_3.jpg
Links het opmeten van een middeleeuwse sloot die parallel heeft gelopen met de Boschstraat. Rechts het gewelf van de brug de resten van een bruggenhoofd.

BR-05-83_5.jpg
Een diep aangelegd vlak in de rioolsleuf aan de kop van de Boschstraat met aan de linkerzijde middeleeuwse karrensporen

Ook interessant

Beijerd (Centrum)
Beijerd (Centrum) 1533 tot 1957
Het straatje de Beijerd bestaat niet meer. Sinds 1977 is het opgenomen...
Gebieden
Boschstraat (Centrum)
Boschstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Boschstraat is een van de drie uiteinden van de binnenstad....
Gebieden
Vlaszak (Centrum)
Vlaszak (Centrum) 1275 tot heden
Tot na de oorlog lag ter plaatse van de huidige Vlaszak een complete w...
Gebieden
Tolbrug (Centrum)
Tolbrug (Centrum) 1190 tot heden
De Tolbrug ligt over de gereconstrueerde Haven....
Bouwwerken
Opgraving Boschstraat/Luxor 1988
Tijdens en na de sloop van het Luxor filmtheater in het voorjaar van 1...
Archeologie
Opgraving Gasthuispoort 1976 en 1978
In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nie...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief