Opgraving Boschstraat/Luxor 1988

Archeologie
1250 tot 1800
Br 31 88 2 Br 31 88 2

Overzicht over het opgravingsterrein vanuit het noorden richting Boschstraat.

Br 31 88 aw 515 4299 Br 31 88 aw 515 4299

Deksel, 14e/15e eeuw. vermoedelijk gebruikt voor het afsluiten van een aspot

Br 31 88 aw 1102 3118 Br 31 88 aw 1102 3118

drinknapje (ondersteboven gefotografeerd, dus geen deksel !) eerste helft 16e eeuw

Br 31 88 aw 195 3133 Br 31 88 aw 195 3133

Roodbakkend schenkkannetje, 1e helft 16e eeuw. Afkomstig uit beerput

Br 31 88 aw 0000 3121 Br 31 88 aw 0000 3121

Fragment van een zogenaamde "Kaapse Schotel", uitgevoerd in Delfts blauw, late 17e eeuw.

Br 31 88 gl 123 0194 Br 31 88 gl 123 0194

Fragment van een zogenaamde "kometenbeker" late 17e eeuw.

Br 31 88 mu 405 0354 Br 31 88 mu 405 0354

munt, kwart plak (stuiver) ca. 1375. Muntplaats Dordrecht

Br 31 88 mu 405 0354a Br 31 88 mu 405 0354a

Achterzijde van de munt

/

Tijdens en na de sloop van het Luxor filmtheater in het voorjaar van 1988 was het mogelijk om aan de kop van de Boschstraat een tweetal percelen aan weerszijden van de voormalige Doelsteeg of Zwaanstraat te onderzoeken. De Doelsteeg was van oorsprong een toegangsweg tot de buiten de stadsgracht gelegen Schuttersdoelen (oefenterrein van de boogschutters) en had dus een middeleeuwse oorsprong. In de nabijheid van het opgravingsterrein zijn in 1983 twaalfde/dertiende eeuwse bewoningssporen aangetroffen. Tijdens rioleringswerkzaamheden werden onder de Boschstraat enkele afvalkuilen aangetroffen en werden noordzuid-lopende sloten doorsneden.

Br 31 88 topo
Br 31 88 1824
De opgravingsputten op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Brouwerij "De Drie Hoefijzers"

Bij de start van de opgraving bleek dat de meest westelijke zijde van de opgraving verstoord was door een zandlichaam dat aangebracht was tijdens de aanleg van de Kennedylaan, eind jaren vijftig. Daardoor was een groot deel van het zestiende/zeventiende eeuwse brouwerijcomplex De Drie Hoefijzers volledig verstoord.

Br 31 88 1
Br 31 88 3
Links het opgravingsvlak met aan de linkerzijde restanten van de huisjes aan de Doelsteeg en aan de rechterzijde de schamele resten van de brouwerij. Op de rechterfoto wordt een paardenskelet uit de 14e eeuw blootgelegd

Bebouwing Doelsteeg en Boschstraat

De bebouwing aan weerszijden van de Zwaanstraat was echter nog te reconstrueren. De oudste bewoningssporen zijn aan de westzijde van de Zwaanstraat te vinden in de vorm van paalsporen, afvalkuiltjes en greppeltjes. Mogelijk was er in de dertiende eeuw hier al houtbouw aanwezig. In de veertiende eeuw werd het terrein al door brede greppels omgeven, evenwijdig lopend aan de Boschstraat, Doelsteeg en de stadsgracht. De Doelsteeg lijkt in deze periode al te functioneren als doorgaande weg. Aan beide zijden zijn sloten terug te vinden.

Aan de oostzijde van de Doelsteeg leek een zelfde opbouw te bestaan: in eerste instantie smalle greppels haaks op de Boschstraat en enkele paalsporen. In de late veertiende eeuw/vroege vijftiende eeuw werd het terrein opgehoogd en verscheen er een stenen gebouw. De twee zijgevels werden teruggevonden. Dit gebouw werd later aangeduid als De Zwaan.

Van de Doelsteeg, die in de profieldam tussen twee werkputten viel, kon een dwarsdoornede worden gedocumenteerd. Daarbij konden een grote reeks van straatniveaus worden waargenomen. In de westelijk gelegen put werden de voorgevels en delen van de zij- en achtergevels van zestiende/achttiende-eeuwse huisjes aan de Zwaanstraat aangetroffen en enkele restanten van het westelijke gedeelte van het brouwerijcomplex in de vorm van kelders, vloerrestanten en beerputten.

Wat stond er in de krant?

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven