Archeologie en de Oostflank: de Gasthuispoort

08-12-2023

De komende jaren gaat er een grootschalige herinrichting plaatsvinden van Centrum Oost (ofwel de Oostflank). Dit is het gebied direct ten oosten van de historische binnenstad. Archeologen hebben hier al sinds halverwege de jaren '70 op uitgebreide schaal opgravingen uitgevoerd. Daarom eens een tweede terugblik waarbij we nu terugkijken naar de opgravingen van de Gasthuispoort in 1976 en 1978. Het eerste serieuze archeologische onderzoek in Breda maar dat nog wel door amateur-archeologen werd uitgevoerd

De zuidelijke poorttoren zoals deze werd aangetroffen in de bouwput. Rechts de aanleg van de torenreconstructie in het Italiaans restaurant Da-Nino (foto: Johan van Gurp/BN de Stem, coll. Stadsarchief Breda, id JVG19780105031)

In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nieuwbouw van enkele gemeentelijke diensten de resten van de zuidelijke toren van de Gasthuispoort met enkele tientallen meters van de veertiende-eeuwse stadsmuur aangetroffen. De toren kon uitgebreid onderzocht worden, de stadsmuur is nauwelijks gedocumenteerd.
Aan de stadskant van de poort werd een fundering aangetroffen van grote natuurstenen Dit wees op de aanwezigheid van een oudere poort, vermoedelijk aangelegd als doorgang door een aarden wal, een voorganger uit de tweede helft van de 13de eeuw.

In 1978 werd bij werkzaamheden aan een gasleiding de noordelijke toren ontdekt. De toren was door aanleg van deze buis al in vroegere tijden zwaar beschadigd.

Links de zwaar beschadigde noordelijke poorttoren. Aan de linkerzijde van de foto bevond zich de poortdoorgang waarin nog een open afvoergootje zichtbaar is. Rechts ziet u Bert Moelands, amateur-archeoloog en één van de drijvende krachten achter deze opgravingen.

De vondst van de Gasthuispoort met tientallen meters stadsmuur, in combinatie met de sporen van de middeleeuwse Gasthuisbrug (1983) hebben ons de mogelijkheid gegeven om dit stukje van de middeleeuwse stad op een nauwkeurige manier te reconstrueren.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven