Onder het plaveisel van het terras (3). de Boschstraat

01-06-2021
Beijerd 1880 low
Beijerd 31 05 low
De Boschstraat en de zijgevel van het Oudemannenhuis op een uitsnede van een zeldzame opname uit ca. 1880. Rechts een opname anno 31 mei 2021. (foto links: Stadsarchief Breda id. 19660325)

De terrassen zijn weer volgestroomd. Je kan weer terecht op je oude vertrouwde plek. In de Boschstraat, bij de Beijerd en de Dames Pellens, staat het terrasmeubilair op een bijzondere plek. Op straat...............

Nooit bedacht waarom het huidig Stedelijk Museum Breda (en de rest van dit bouwblok) zo ver naar voren steekt? Of vanuit een ander perspectief, de gevellijn van de Boschstraat zo ver naar achteren ligt? Een mogelijke oplossing is misschien te vinden in de periode vóór de stichting van het Oudemannenhuis en vóór de stichting van het nog oudere middeleeuwse Gasthuis dat zich hier bevond. Zelfs nog vóór de aanleg van de middeleeuwse stadsomwalling in de tweede helft van de 13e eeuw.

Boschstraat 1
Boschstraat 2
De veronderstelde loop van de oostelijke toegang tot de nederzetting op een actuele luchtfoto en op het kadastraal minuutplan van 1824

Het is opvallend dat de Veemarktstraat, vóór de knik, min of meer in lijn ligt met de zuidelijke gevellijn van de Boschstraat. Zou dit de oudste toegangsweg tot middeleeuwse nederzetting geweest zijn voor de reizigers die vanuit het oosten Breda naderden? Het is moeilijk bewijsbaar door de aanleg van alle moderne gebouwen. Ook de begraafplaats van het Gasthuis heeft oudere sporen doen verdwijnen. Maar het is een interessante veronderstelling.
Bij aanleg van de oudste stadsverdediging mèt poort werden middeleeuwse straten straten verlegd en ontstond het huidige stratenplan met een naar elkaar toegeknepen Veemarktstraat en Catharinastraat binnen de Gasthuispoort en de kop van de Boschstraat buiten de poort.
(een bewerking van een bericht uit 2017, Speuren naar sporen 1 )


Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven