Grintweg (Haagse Beemden)

Gebieden
1650 tot heden
1062 1062

Een nog landelijke Grintweg in 1969, vóór de aanleg van de nieuwe woonwijk Haagse Beemden. De Grintweg was toen nog Prinsenbeeks grondgebied. Foto: Karel Leenders. (Beeldbank Stadsarchief Breda)

De Grintweg in de Haagse Beemden maakte voorheen deel uit van de verbinding van Beek of Prinsenbeek met het Nieuw Veer over de rivier Mark via de Beeksestraat en de Nieuwveerweg. (Zie verder onder Nieuwveerweg.) Aan deze doorgaande weg lag de herberg de Hollandsche Post, op de hoek van de Kluisstraat. De toponymist Chr. Buiks zag deze naam vermeld in 1826: Een huizinge, zynde een tapperij, den Hollandschen Post, hof, zaayland, dries en weyde, twee bunder vijftien roede, op den Hoogen Put.

Wegenwaaier

Karel Leenders geeft in zijn cultuurhistorische landschapsinventarisatie van de gemeente Breda, het oorspronkelijke tracé van de weg naar het Nieuw Veer aan als een zeer brede baan. Dit verschijnsel kwam vaak voor. In het cultuurland moest het verkeer zich houden aan een vrij smal tracé maar als de hei bereikt was waaierde zon baan breed uit. Als de sporen kapot gereden waren, gingen de voerlui naast de modderige sporen rijden, waardoor de weg soms een paar honderd meter breed werd. Na de ontginning van de Overveldse Heide rond 1650 werd de weg naar het Nieuw Veer opnieuw aangelegd als een kaarsrechte weg en werd het brede tracé ontgonnen. Deze nieuwe weg, de huidige Grintweg, bestond al in 1669. Deze weg werd de Nieuweveerseweg of de Veerseweg genoemd. Op kaarten uit 1809 wordt de kaarsrechte Grintweg de Veerdreef genoemd. De leggers van openbare wegen (een registratie van openbare wegen) van Princenhage van 1870 en 1878 noemen dit gedeelte de Veersche Dreef.
Volgens de legger van openbare wegen van 1878 was de huidige Grintweg toen al een grindbaan tot aan de Hollandse Post. De naam Grintweg zal dus ontstaan zijn in de volksmond voor deze met grind verharde weg. De naam Grintweg wordt voor het eerst genoemd in de verdeling van Beek in wijken krachtens besluit van de burgemeester van Beek van 12 februari 1942. Op 3 augustus 1949 besloot de gemeenteraad van Beek (N.B.) de nummering per wijk in de gehele gemeente te vervangen door een nummering per straat en werd de naam Grintweg bevestigd. Op 1 juli 1951 werden de nieuwe plaatsnaam en gemeentenaam Prinsenbeek, de nieuwe straatnamen en de nieuwe huisnummers in n keer ingevoerd.
In 1976 werd de Grintweg, gelegen ten oosten van de spoorweg naar Rotterdam, met de rest van de Haagse Beemden, geannexeerd door Breda.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (Breda, nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Meer over...

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven