Opgraving Gasthuiskapel 1958

Archeologie
1200 tot 1957
Br 21 58 1 Br 21 58 1

De opgravingsput in de lengte door de kapel heen aangelegd

Na de sloop van de restanten van de Gasthuiskapel in 1957 werd door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in het volgende najaar een proefsleuf aangelegd om de aard en de vorm van de kapel te onderzoeken. Deze sleuf lag in de lengterichting over de gehele kapel. Daarbij werd de fasering van de bouw, van het Romaanse zaalkerkje tot de laat-Gotische kapel, al waargenomen. Tevens werden er veel skeletresten aangetroffen.
Opmerkelijk was de vondst van greppels onder de oudste fase van de kapel door. Op dit moment worden deze greppels geïnterpreteerd als perceelgreppels behorende bij een vroeg dertiende-eeuws woonterrein, voorafgaand aan het Gasthuiscomplex. De kapel en het grafveld zijn in 1985 in hun totaliteit opgegraven.

Br 21 58 2
Detail uit de opgravingstekening, zoals deze in 1958 is gemaakt van de profielwand in de opgravingssleuf. Vervaardigd door de Bredase amateur-archeoloog Leo Moelands.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven