Kloosterplein (Centrum)

Gebieden
1768 tot heden
Str249 kloosterplein low Str249 kloosterplein low

De Kloosterkazerne aan het Kloosterplein rond 1925-1935. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)

Het Kloosterplein is een moeilijk te begrenzen ruimte aan de rand van de binnenstad, op de overgang van de Oude Vest naar de Vlaszak. In het verleden werd deze ruimte meestal onder de Oude Vest gerekend. Zie verder aldaar.

Kloosterplein

Evenwijdig aan de Oude Vest lag een rij woningen, die pas in 1925 gesloopt werd. Hierachter lag het eigenlijke Kloosterplein. In 1768 kocht de stad een hof, die voorheen deel had uitgemaakt van het klooster, om daar de straatmest op te bergen. Op het minuutplan van het kadaster van 1824 staat deze hof al aangegeven als een openbaar plein. Dit plein werd aangeduid met allerlei vage benamingen, maar het adresboekje van 1874 en het wijkregister van 1875 noemen voor het eerst het Kloosterplein. Bij de invoering van de huisnummering in 1897 werd deze naam de enige gebruikte naam.

Klooster Sint-Catharinadal

Het Kloosterplein is uiteraard genoemd naar het voormalige klooster dat hier staat, Sint-Catharinadal. De Norbertinessen stichtten rond 1270 het klooster in Wouw. Vijfentwintig jaar later verhuisden zij naar Breda. Zij bouwden toen het klooster aan het huidige Kloosterplein. De huidige kloosterkerk dateert uit 1501-1502. In 1647 verhuisden de nonnen naar Oosterhout, naar het slotje de Blauwe Kamer, waar het klooster nog steeds gevestigd is. De oude kloosterkerk bestaat nog steeds en maakt na vele ingrijpende gebeurtenissen deel uit van het complex van Holland Casino.

Archeologisch onderzoek

Voorlangs de voormalige kerk van klooster St. Catharinadal werd in 1983 een diepe sleuf gegraven ten behoeve van een nieuw hoofdriool. Daarin werd de opbouw van de dekzandhoogte waarop het klooster is gebouwd zeer goed zichtbaar. In 1990 werd een grote bouwput gegraven op de plaats van het huidige Rabo hoofdkantoor. Ook hier kon een interessant bodemprofiel worden vastgelegd en werden resten zichtbaar van oude bijgebouwen van het klooster.

Literatuur

A.Carmiggelt, J. Sanders, F. de Roode en G. van den Eynde, Het klooster Sint-Catharinadal, archeologie, bouwhistorie en geschiedenis (Breda, 1995).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven