Verfijn op:

Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Opgraving Seminarieweg 2014
Sporen van menselijke aanwezigheid in de vroege steentijd...
Archeologie
Bronstijd: vorsten, brons, internationale contacten
Tijdens de Nieuwe Steentijd werd er al koper gesmolten om gereedschap ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Waarneming Markendaalseweg politiebureau 2003
Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de ...
Archeologie
Opgraving Heuvel / Fagelstraat  2001
Na de sloop van het huizenblok tussen de Fagelstraat en de Groen van ...
Archeologie
Opgraving Gageldonkseweg  1999
Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg...
Archeologie
Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen
Jagers/verzamelaars aan de rand van het beekdal
Na het Aller-interstadiaal (een warmere periode in de laatste IJstijd)...
Archeologie