Opgraving Seminarieweg 2014

Archeologie
-9560 tot 1850
Br 393 14 sfeer Br 393 14 sfeer

Bewerkt vuursteen vers uit het veld

Br 393 14 sfeer2 Br 393 14 sfeer2

Het archeologisch vlak wordt opgeschaafd

Br 393 14 vuursteen1 Br 393 14 vuursteen1

Een steker/boor van vuursteen uit de Noordzeevlakte

Br 393 14 vuursteen1a Br 393 14 vuursteen1a

Tekening van de steker/boor

Br 393 14 vuursteen2 Br 393 14 vuursteen2

Een afgebroken spits van vuursteen uit de Noordzeevlakte

Br 393 14 vuursteen2a Br 393 14 vuursteen2a

Tekening van de afgebroken spits

/

Voorafgaand aan de nieuwbouw van een woning aan de Seminarieweg is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft sporen en vondsten opgeleverd uit de late vroege steentijd (laat paleolithicum) én de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.

BR 393 14 1824 low
BR 393 14 topo low
De werkput op het kadastraal minuutplan van 1824 en op de huidige topografie. Links van de opgraving wordt met het grijze vlak de kartering aangegeven waarbij de contouren van kasteel Ijpelaar zijn gevonden.

Tjonger-Federmessergroep

De vele vuursteenvondsten die we op het terrein aantroffen duiden op aanwezigheid van mensen op deze plek in het laat paleolithicum, specifieker nog tussen 9560 en 7850 vC. De vondsten behoren tot de Tjonger-Federmessergroep. Kenmerkend voor deze cultuur zijn bepaalde vuurstenen klingen, schrabbers, spitsen en stekers, maar ook het gebruik van een specifiek type vuursteen afkomstig uit de Noordzeevlakte. Er konden drie soorten vuursteen onderscheiden worden: Noordzee vuursteen, Maaseivuursteen en één Belgische vuursteen. Aan de Seminarieweg is een aantal afslagen en vier werktuigen gevonden: drie stekers en een spits. Er zijn geen sporen gevonden die bij deze periode horen. Het vuursteen werd gevonden in de natuurlijke ondergrond (Jong Dekzand I) en in andere sporen uit de nieuwe tijd, waarbij de vuurstenen opgespit zijn tijdens het graven en dichtmaken van deze sporen.
In Breda zijn verschillende vindplaatsen van vergelijkbare vuursteenartefacten bekend, bijvoorbeeld bij De Rith en in de beekdalen van de Mark en Weerijs.

Late middeleeuwen - nieuwe tijd

Behalve de vondsten uit het laat paleolithicum zijn er ook sporen en vondsten daterend uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Er zijn greppels, sloten, en paalsporen die een bijgebouw vormen gedocumenteerd. De greppels en de sloten hebben gezorgd voor afwatering en afscheiding van bepaalde delen van het landgoed IJpelaar. Ook het bijgebouw zal een plaatsje hebben ingenomen op dit landgoed. Helaas is de functie van deze structuur niet te achterhalen.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven