Opgraving Heuvel / Fagelstraat 2001

Archeologie
-5300 tot 2001
BR 70 01 1 low BR 70 01 1 low

Zicht op de langgerekte werkput vanuit het noorden met op de achtergrond de bomenrijen aan de Talmastraat

Na de sloop van het huizenblok tussen de Fagelstraat en de Groen van Prinsterenstraat werd er in het najaar van 2001 een ca.100 meter lange proefsleuf aangelegd, noord-zuid gericht, in de voormalige achtertuinen. Aan de noord- en zuidzijde van deze werkput was de bodem tot grote diepte verstoord door de voormalige bebouwing. In het midden van de werkput bevond zich echter een depressie, gevuld met veen: een ven of een oud beekdal, dat van oudsher bekend stond als "het Goor".

BR 70 01 1870 low
BR 70 01 topo low
De opgravingssleuf over het Goor op de topografische kaart van 1870 en de topografische kaart met daarop de situatie vóór de sloop.

Eindhoven

Deze laagte lag aan de zuidzijde van de langgerekte middeleeuwse nederzetting "Eindhoven" (de huidige Flierstraat) Er werden in het oppervlakte nauwelijks grondsporen aangetroffen. Slechts enkele greppeltjes en karrensporen wijzen op een post middeleeuws of nog jonger gebruik van het gebied.

Stuifmeel in het veen

Bemonstering van het veen leverde interessante informatie op. De basis van het veen is ca. 5800 v.Chr. gevormd in een laagte, zonder sporen van menselijke aanwezigheid. De bovenzijde van het veen geeft een totaal ander beeld. In de top van het veen bevindt zich stuifmeel van rogge en boekweit. Dit duidt op een middeleeuwse ouderdom. Het Goor moet in die tijd een laagte zijn geweest met moerasbos, natte heide en open water. De aanwezigheid van graanpollen geeft aan dat in deze periode op de hogere gedeelten van de Heuvel menselijke activiteiten plaatsvonden. Die zullen ongetwijfeld samenvallen met de agrarische activiteit bij het gehucht Eindhoven.

BR 70 01 4 low
BR 70 01 3 low
Het bemonsteren van het veen gebeurt door het inslaan van metalen monsterbakjes die elkaar moeten overlappen. Het oudste veen bevind zich juist op schone zand. Bovenin kan vastgesteld worden wanneer de eerste menselijke activiteiten zichtbaar worden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven