Waarneming Markendaalseweg politiebureau 2003

Archeologie
-10000 tot 2003
Br 71b 03 1 Br 71b 03 1

Overzicht van de bouwput met bodemprofiel vanuit het zuidwesten

Br 71b 03 3 Br 71b 03 3

Overzicht van de bouwput met bodemprofiel vanuit het zuidoosten

Br 71b 03 5 Br 71b 03 5

Opvulling van de Markarm die om de Regenbeemd heenliep ter hoogte van de Jan van Polanenkade

/

Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de zomer van 2003 een zeer diepe bouwput op het terrein aangelegd ten behoeve van de parkeergarage onder het Snellenshof. Op het te ontgraven terrein bevond zich tot de demping van de Mark rond 1941 het eiland de Regenbeemd waarop sedert de vorige eeuw machinefabriek Breda was gevestigd. Dit eiland wordt al zeer vroeg in historische bronnen vermeld. Het achtervoegsel "beemd" duidt op vochtig graslasland.

Br 71b 03 topo low
Br 71b 03 1824 low
De ligging van het gefotografeerde profiel op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Doordat eerst één helft van de bouwput werd ontgraven tot volle diepte, ontstond een lange, min of meer oost-westprofiel over de volle lengte van de werkput waarin tot onze verrassing het eiland met meerdere Markbeddingen in doorsnede zichtbaar werd. Het heeft ons helaas ontbroken aan tijd en toestemming om na te gaan of deze beddingen nog in historische tijden gefunctioneerd hebben.

Br 71b 03 4
Een opgevulde loop van een oude tak van de Mark onder het voormalige eiland de Regenbeemd
Br 71b 03 2
Bodemopbouw van het eiland de Regenbeemd. Op het grijze rivierzand is een donkere veenlaag zichtbaar. Daarboven opnieuw natuurlijk zand maar nu met wortelsporen

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven