Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994

Archeologie
1400 tot 1500
1 / 2
  • Huis Nedervenne in z'n jongste gedaante, met de kenmerkende verspringing naar het naastgelegen huis Assendelft  
  • 9
    Het aangetroffen muurwerk in de leidingensleuf  

Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig Spectrumcollege konden restanten van de fundering worden waargenomen van het Hofhuis Nedervenne, dat tot in de late 15e eeuw de Nieuwstraat afsloot. Op het kadastraal minuutplan van 1824 is nog een plattegrond zichtbaar van een groot carrévormig pand waarvan de zuidwestelijke hoek lijkt afgesneden. De verspringing in de rooilijn en de schuingeplaatste noordvleugel hebben hun oorsprong  in de doorbraak in de periode 1490-1498 naar de Brugstraat (via een brug over de Vaert of Mosselkreek.)

BR-51a-94_topo_low.jpgBR-51a-94_1824_low.jpg
De waarnemingen op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.


De baksteenformaten van de twee muurfragmenten wijzen op een datering in de eerste helft van de 15e eeuw. In het profiel van de leidingensleuf werden tussen de twee muurfragmenten puin- en mortellagen aangetroffen van de bouw en/of sloop. Mogelijk hebben we hier te maken met een fragment van voor- en achtergevel van het hofhuis Nedervenne 

nieuwstraat4_low.jpg nieuwstraat6.jpg
Links de plaats waar de Nieuwstraat tot 1490 eindigde. Rechts de locatie van het aangetroffen muurwerk. In blauw een mogelijke ligging van een bouwdeel van Huis Nedervenne.

Meer over...

Ook interessant

Waterstraat (Centrum)
Waterstraat (Centrum) 1250 tot heden
De Waterstraat is een vrij korte straat in de binnenstad van de Nieuws...
Archeologie
Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau
Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Ro...
Bouwwerken
Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Waarneming Karrestraat riolering  1994
Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994
Tijdens waarnemingen in het kader van het "rioleringsproject"...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (3)  1994
Tijdens waarnemingen bij de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 48 1994
Voorafgaande aan de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er in 1994...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20 1994
Gedurende de maanden april en mei 1994 werd een proefonderzoek ...
Archeologie

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief