Speuren naar sporen 3

04-05-2017

Nu Hotel Nassau aan de Nieuwstraat bijna gereed is er er op Erfgoedweb veel aandacht voor deze samengevoegde reeks historische gebouwen. Een goed moment om u te wijzen op de verspringing van de gevellijn in het laatste bouwdeel, het voormalige nonnenklooster
Dit gebouw uit het begin van twintigste eeuw hield vast aan de rooilijn van het voormalige zestiende eeuwse hofhuis Nedervenne. Dit hofhuis of beter gezegd de voorganger hiervan sloot met z'n voorgevel tot 1498 de straat af. U moet zich dus een gebouw voorstellen dwars over de huidige straat heen. Daarachter lagen tuinen en de Mosselkreek.

De "oude" en de "nieuwe" Nieuwstraat

In 1498 wordt er een straat aangelegd tussen de Tolbrugstraat/Lange Brugstraat en de toenmalige Steenbrugstraat (Het gedeelte van de Nieuwstraat tussen Karrestraat en het klooster.) Dat was dus de werkelijke Nieuwstraat !

Nieuwstraat4 low
Nieuwstraat6
Links een luchtfoto van de Nieuwstraat met bij de pijl de verspringing van de gevellijn. Rechts de locatie van de waarneming met een mogelijke ligging van het gebouw vóór 1498. In grijs het omliggende archeologische onderzoek (foto links: Slagbooom en Peters)

Bij de aanleg van deze straat moet een deel van de het oude huis Nedervenne of van de bijgebouwen afgebroken zijn voor de aanleg van deze straat. Ondergronds moesten daar nog wel sporen van aanwezig zijn. Bij een archeologische begeleiding van de aanleg van nieuwe kabels en riolen in de Nieuwstraat in 1994 kwam inderdaad een stuk muurwerk tevoorschijn op de juiste plaats en de juiste oriëntatie. Een "bewijs"van de aanleg van de nieuwe Nieuwstraat.

Nieuwstraat1
Nieuwstraat2
Links de muur van het huis dat de Steenbrugstraat (Nieuwstraat) afsloot. Rechts huis Nedervenne in de negentiende eeuw met links op het schilderij de verspringing in de gevelllijn (afbeelding rechts: particulier bezit)

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven