Waarneming Karrestraat riolering 1994

Archeologie
1200 tot 1500
F7153f08228f04745e9f4ca592e946f1 F7153f08228f04745e9f4ca592e946f1

De kelder van Karrestraat 2 die royaal onder de straat was aangelegd

Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het voorjaar van 1995 een vijftiental waarnemingen gedaan worden door de gehele Karrestraat. In het verlengde daarvan zijn er aansluitende waarnemingen in de Eindstraat, Nieuwstraat, Lange en Korte Brugstraat en Torenstraat.

Cd89447a29ffaeda46e728265e61e357
064d36253f6e90e0e57973bae87e0655
De rioolwaarnemingen in de Karrestraat, geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadstraal minuutplan van 1824. In grijs de omliggende waarnemingen en opgravingen.

Aan de zuidzijde van de Karrestraat werd in de vaste bodem een vrij complexe gelaagdheid waargenomen, vermoedelijk de weerslag van een aantal stuifzandlagen waarin bodemvorming heeft plaatsgevonden. Een verschijnsel dat ook in de Nieuwstraat is waargenomen. Centraal in de Karrestraat werd een podzolbodem waargenomen met duidelijke resten van de loodzandlaag. Naar het noorden toe daalt het dekzand, echter niet zodanig dat de laagte zoals aangetroffen in de Lange Brugstraat, werd aangesneden.
Over een groot gedeelte van de Karrestraat werd een vettig zwart grondpakket aangetroffen, niet herkenbaar als een oud esdek, eerder als ophoging van straatniveaus, echter zonder waarneembare resten van bestrating.

54a8771d6d5511b8e91110e3d1f1d0f0
9f423da70f1407bd9be6b069e5d068de
Ee5231e843691bd55bcc57ddac7d4db7
Drie verschillende grondprofielen: Links een fraaie loodzandlaag met bewortelingssporen. Midden, een vetzwarte ophogingslaag met afvalresten. Rechts de gelaagdheid die vermoedelijk door opstuivend zand is ontstaan.

De oudste vondsten zijn in het centrale (en hoogst gelegen) gedeelte van de Karrestraat gevonden en zijn in de tweede helft van de 12e eeuw en de eerste helft van de 13e eeuw te dateren. Aan de noordzijde van de Karrestraat 2 ter hoogte van de hoek met de Lange Brugstraat werd, ver onder de straat uitstekend, een gewelf aangetroffen. Gezien het steenformaat hebben we hier niet met een (pomp-) waterput te maken maar met een kelder die onder de straat doorliep.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven